MOSKEVSKÝ SOUBOR
V úterý 18. října 2011 vystoupil na jevišti kinosálu KD dětský soubor z Moskvy. Je to již třetí podzimní sezona, kdy k nám zajíždějí soubory v rámci akce Mezinárodního festivalu dětských pěveckých a tanečních souborů. Letos to byl již 13. ročník. Sál koncertu v KD zaplnili žáci ZŠ Milín, ale i Milínští, kteří již znají malebnost písní a tanců souborů, které u nás již v minulosti vystoupily. V repertoáru moskevského souboru zazněly národní ruské písně, uslyšeli jsme i českou píseň, zpěvy anglické i mozartovu sonátu. Potleskem diváků a poděkováním od žáků ZŠ s květinami pro dámy z vedení souboru se Milínští loučili s milými hosty. Byli pozváni k pohoštění do ZŠ Milín. Na závěr mezinárodní přehlídky dětských pěveckých a tanečních souborů se konal v Příbrami 20. října 2011 Galakoncert souborů z Ruské federace, Běloruska, České republiky a Bulharska. Jiří Vostarek  

VÝROČÍ V KONĚTOPECH A STĚŽOVĚ
V uplynulých dvou měsících léta roku 2011 si milínská obec s občany Konětop a Stěžova připomínala významná výročí z dějin a historie SDH. Konětopy - 720 let historie a 110 let od vzniku Sboru dobrovolných hasičů. Slavnosti zahájil večerní obřad s pobožností u kaple sv. Václava v pátek 26. srpna 2011. Vyvrcholením bylo shromáždění obyvatel a hostů na návsi v sobotu 27. srpna 2011. Jubileum připomínaly také exponáty výstavy - z historie a tradic Konětop, které veřejnosti v projevu přednesl kronikář Jiří Šedivý. Za účasti starosty obce Ing. Pavla Nekla byli vyznamenáni zasloužilí členové SDH. Dále byl položen věnec k pomníku obětí sv. války. Za doprovodu hudby prošel průvod účastníků oslav návsí až do Hlinovek, kde program dále pokračoval. Stěžov – oslavoval 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Výročí spolku, založeného v r. 1891, si ve Stěžově připomínali v sobotu 17. září 2011. Oslavy byly za účasti mnoha hostů a sousedních sborů zahájeny na návsi, byla připomenuta historie SDH a vyznamenáni byli zasloužilí členové sboru. Stěžovským hasičům předal symbolické dary starosta obce Ing. P. Nekl. Průvod sborů SDH a občanů se zastavil u památného kříže před bývalou školou. Následoval pietní akt s položením věnce a na závěr zazněla státní hymna. Historické hasičské zásahy i moderní požární technika byla pro účastníky připravena v odpoledním programu. K výročí SDH byl vydán i pamětní sborník Jiří Vostarek, kronikář obce Milín  

VÝSTAVA KAKTUSŮ 2011
Jednou z dalších krásných tradičních akcí se stala výstava kaktusů a sukulentů, která se konala i letos, a to ve dnech 24. – 26. června 2011 v předsálí Kulturního domu v Milíně. Tentokrát se prezentovalo celkem 5 milínských pěstitelů. Jejich chlupaté mazlíčky zhlédlo, osahalo a ochutnalo (ano, i to bylo možné) přes tři sta návštěvníků. Celkem bylo prodáno okolo 200 kusů mladých rostlin a bylo vyřčeno mnoho dobrých rad ohledně jejich pěstování – přibudou tedy noví kaktusáři? Není od věci zdůraznit, že je tento koníček náročný a vyžaduje celoroční péči. Všem, kteří nás přišli navštívit a podpořit, děkujeme.  

OSLAVY ZUŠ J. J. RYBY ROŽMITÁL P. TŘEMŠÍNEM
Milínská pobočka ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř. slavila své ,,patnáctiny" Byla středa 8. června, přesněji 15.30 hodin, když to všechno vypuklo! Před budovou ZŠ v Milíně začal rázně od podlahy vyhrávat Dechový orchestr mladých z Rožmitálu p.Tř., který již osmým rokem vystupuje pod taktovkou Josefa Janoucha. Slavnostní průvod v čele s rožmitálskými mažoretkami vedl ke kulturnímu domu a byl jistě zpestřením dění ve Školní ulici. Čtyři živly - Voda - Oheň - Země - Vzduch. Na toto téma byla v předsálí kulturního domu připravena výstava z výkresů a keramických výrobků našich žáků. Všichni draci, rybky, slunce a létající balony nadchli nejedno oko. A to nabylo ještě všechno! Hlavním programem - jubilejním koncertem naše oslavy vyvrcholily. Zazněly zde skladby Dvořáka či Chopina, také modernější a taneční hudba a nechyběl ani zpěv známých písní za doprovodů hudebních nástrojů. Jako třešničku na dortu jsme všichni považovali vystoupení našich tanečnic a tanečníků. Něco se nám povedlo méně, něco naopak více, ale většina účinkujících a hlavně publika odcházela domů s pocitem příjemně prožitého odpoledne. Proto děkujeme všem žákům, kteří na oslavách reprezentovali naší milínskou pobočku a ukázali tak, co se naučili. Děkujeme také všem pomocníkům s přípravami a organizací oslav. Věříme, že si milínská veřejnost zvykne a hlavně oblíbí naše vystoupení a výstavy i do budoucna.  

ŽÁKOVSKÝ TURNAJ
8. května 2011 v neděli se na milínském stadionu konal ,,Žákovský turnaj Slivice“ v kopané. Zúčastnila se ho 4 družstva mladých fotbalistů. V konečném pořadí se umístnily: 1. Mirovice, 2. Milín, 3. Višňová, 4. Kovohutě.  

OSLAVY KONCE VÁLKY 2011
Letošní výročí konce posledních bojů 2. sv. války na Milínsku připomenulo několik akcí. K pomníkům obětí konce války v Milíně, na Slivicii a na Buku byly položeny květy. U Památníku vítězství se konala pietní setkání k připomenutí bojů a uctění obětí konce války. Vojenskou techniku tu veřejnosti při slavnosti 7. května 2010 předváděli členové Klubů vojenské historie a armády ČR. Pietní akt se konal za účasti mnoha delegátů a čestných hostů. Letos tu byl i zástupce velvyslanectví USA, vojenský atašé major Joseph Hess. Samostatnou akcí uctili památku obětí války u Památníku i členové a příznivci organizace Českomoravského slovanského svazu (6. května 2010).  

TROJNÁSOBNÝ SVÁTEK
Již třetím rokem se v prostorách MŠ Milín a MC Milínek konaly oslavy Dne matek, Dne rodin a Dne dětí. Celé odpoledne 15. května 2011 patřilo dětskému bujarému veselí a rodinné pohodě. Sešlo se něco málo kolem dvou set ,,Milíňáků a Milíňaček”, kteří neváhali vyrazit za rodinným odpolednem i přes nepřízeň počasí. Co vše bylo možné během odpoledne vidět a stačit? Děti si vytvořily originální trička, vyřádily se na skákacích hradech, užily si jízdy na koních a v neposlední řadě je rozesmál klaun Fíla. Vystoupení klauna bylo přetrženo deštěm. Nicméně ani klaun ani diváci se nedali odradit a přesunuli se za zábavou do vnitřních prostor MC Milínek, kde klaunské veselí za mocného potlesku pokračovalo. Takže spokojenosti a smíchu bylo všude plno a my už se těšíme, že příští rok se opět všichni sejdeme. NASHLEDANOU!  

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Tradičně se druhou květnovou středu (11. května 2011) konala sbírka ve prospěch Ligy proti rakovině. I milínští občané si mohli zakoupit květinu jako symbol Českého dne proti rakovině a boje proti této chorobě. Díky každému z Vás, kdo mohl přispět, se v naší obci a v bydlištích žáků ZŠ vybralo 6.732,- Kč. Přepočítávání sbírky má na starosti Česká pošta, proto není možné po odevzdání pokladniček přijímat další příspěvky. Kdo snad nestačil přispět a chce tak učinit, může prostřednictvím mobilního telefonu poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na tel. číslo 87 777, cena je 30 Kč a Liga proti rakovině obdrží 27 Kč. Za prodej květinek je potřeba poděkovat žákům 9. třídy, jejich rodičům, kteří k tomu dali souhlas a stejně tak i vedení základní školy.  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2011
Díky hasičům krásně a podle plánu rychle vzplála hranice na Kojetíně, která byla po dlouhé jarní týdny tvořena z větví, prken… ku příležitosti čarodějničného večera. Ten letošní sice nebyl o soutěžích, hrách atp., ale byl co do počasí velice příjemný. Která že to čarodějnice letos odnesla? Ti, kdož jste znali starou, větrem ošlehanou a staletími prověřenou čarodějnici Balolýnu, vězte, že to má už za sebou! Ohnivé plameny na ni nemilosrdně zaútočily za zraků zhruba 100 přihlížejících. Její věrné přítelkyně, které ji na její poslední cestě doprovázely, se neubránily protestům. A nechybělo mnoho a na hranici skončily i ony. Za bedlivý dozor nad průběhem akce a usměrňování plamenů patří dík milínským hasičům.  

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 2011
Když se ohlédnu za proběhlou sbírkou, dá se konstatovat jediné. Je to téměř k nevíře, ale zase jsme společně zaplnili igelitovými pytli velkou část skříně nákladního auta. Pro věci, které jste od 26. - 27. dubna 2011 nosili do předsálí kulturního domu v rámci dalšího kola Humanitární sbírky, si přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov a s nakládáním měli opravdu co dělat. Sdružení Za Komíny, které akci pořádá již několik let, se i tentokrát obrátilo s prosbou o spolupráci na žáky ze základní školy. Jako pomocníci se osvědčili: Jirka Vršecký, Kuba Šebík, Honza Levíček, David Lukáš, Štěpán Slanec a také dobrovolní pomahači z řad dospělých: Jirka Fuka, Lukáš Vlček, Tomáš Kamenský a Pavel Vošický. Silácké výkony (odnos, vršení pytlů a krabic) všech výše uvedených opravdu stojí za poděkování.  

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2011
Velikonoční výstava Letos poprvé se uskutečnila „velkoformátově“, tzn. v předsálí Kulturního domu Milín, a to ve dnech 21. a 22. dubna 2011. Svými výrobky na téma jaro a oslava velikonočních svátků se prezentovaly děti a maminky z Mateřského centra, děti z Mateřské školy. Dále vystavovala školní družina a základní škola. V samostatné expozici jste měli možnost zhlédnout výrobky a zručnost žen ze Svazu tělesně postižených a porovnat techniky pletení pomlázek s mužskými koledníky. Připomínku historie a dřívějších zvyklostí nám poskytl archivní koutek, současnost pak ukázka velikonočně prostřeného stolu. Je potěšující, že se zapojila i veřejnost, čímž mohl vzniknout nejen „vajíčkovník“, ale i další expozice. Díky pozdním oslavám Velikonoc bylo možno výrobky aranžovat mezi čerstvé květiny a využít bohatou přírodní zeleň. Naše výstava byla nejen na koukání, ale také interaktivní. Menší děti měly za úkol venku v trávě najít ztracená kuřátka a přilepit je ke slepičce (našlo se jich celkem 67 kousků). Větší děti (i děti dospělé ) se zapojily do zdánlivě jednoduchého úkolu: hod barevnými vejci do poměrně malého košíčku. Jen jedna účastnice se trefila hned třikrát. Výstavu zhlédlo přes 250 lidiček, kterým se podle zápisů velmi líbila a přinesla spoustu inspirace a nových nápadů. Oceňovali hlavně zručnost dětí. Velké poděkování patří nejen zástupcům Obce Milín za podporu a důvěru ve zdar akce, ale především těm, kteří se aktivně zapojili. Zvláště pak děkuji jmenovitě za pomoc při službách p. Nešporové, Vostarkové, Bubeníkové, Eliášové, Kopalové, Hrubantové, Lebedové a Petře Hurtigové. Panu Vostarkovi za poskytnutí archivních exponátů, p. Fukovi za technickou pomoc a své kolegyni za cenné rady a trpělivost. Díky Vašim nápadům, připomínkám, a ocenění byla akce zařazena mezi „tradiční“ a v příštím roce třeba i v jarmarkovém podání se těšíme nashledanou.  

MASOPUST 2011
Předem avizované masopustní veselí skutečně začalo podle plánu v sobotu 5. března 2011 před radnicí krásným funusem. Kdo u toho byl, ví, že počasí bylo přesně na míru, že svařák byl letos mimořádně chutný, koníčci co táhli povoz s muzikanty neuvěřitelně trpěliví, slibované scénky více či méně proběhli, přihlížející se bavili, lidé v průvodu povídali a pojídali, hospodyňky, které jsme po cestě navštívily, se usmívaly, časový harmonogram se dodržel, celkem nás bylo zhruba 200 a co dodat více? Děkujeme všem za účast, podporu, dobré nápady, pomocnou ruku, ochotu a čas, který masopustnímu průvodu věnovali. Pro ty, co se nezúčastnili, přidáváme ilustrační foto.   Více

AIRSOFTOVÉ ZÁVODY
Rychlá rota Milín pořádala tradiční střelecké závody (12. března 2011). Příjemným překvapením byla rekordní účast. V tělocvičně ZŠ Milín se zúčastnilo 34 dětí ve věku od 7 do 15 let. Konkurence milínských střelců přijela z Plzně, Písku, Čimelic, Mladé Boleslavi a Prahy. Ukázalo se, že v Milíně roste generace dalších výborných střelců, kteří jednou mohou pokračovat v tomto střeleckém sportu. Chtěl bych jmenovat například Jakuba Koláře, Martina Šafránka, Pavlu Dandovou, Radku Prostřední a Elišku Suchanovou. Poděkování za uspořádání závodů patří ZŠ Milín paní ředitelce Mgr. Pižlové. Velký dík patří kolegům z RR Milín, kteří mi pomohli jak se stavbou závodu, tak i s vlastním závodem. Bez této podpory, by závody nešlo uspořádat. Největší odměnou pro náš klub RR Milín jsou však zapálené děti pro tento sport, který je učí sebekázni a zároveň se uplatnit v tvrdé konkurenci ostatních střelců. Ladislav Suchan, vedoucí střeleckého kroužku