Dobré odpoledne, je čtvrtek 23.11.2017, 17:41. Dnes má svátek Cecílie, zítra Klement.

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Milín

2. Důvod a způsob založení

Obec vznikla v souladu se zákonem o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a svoji činnost provozuje podle podmínek a principů tohoto zákona. Obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obecní úřad vykonává přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákony a předpisy.

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce
Ostatní dokumenty viz Povinné informace

4. Kontaktní spojení

- - -

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny
PO: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.
ÚT: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 15,00 hod.
ST: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.
ČT: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 15,00 hod.
PÁ: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 14,30 hod.

4.4. Telefonní čísla

obecní úřad, sekretariát: 318 691 326
starosta: 318 691 159
místostarosta: 318 691 325
matrika: 318 691 185
účtárna: 318 691 144
stavební úřad: 318 691 173

4.5. Čísla faxu

Fax: 318 691 326

4.6. Adresa internetové stránky

www.milin.cz

4.7. Adresa e-podatelny

obecmilin@volny.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta: starostamilin@seznam.cz
stavební úřad: sumilin@volny.cz

5. Případné platby lze poukázat

521700379/0800

6. IČ

00242730

7. DIČ

CZ00242730

8. Dokumenty

---

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Povinné informace

8.2. Rozpočet

Ekonomika města

9. Žádosti o informace

Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí ve smyslu tohoto zákona lze učinit písemně na podatelně obce nebo poštou, případně elektronicky na obecmilin@volny.cz . Formulář lze získat na podatelně nebo na www.milin.cz - formuláře.

12. Formuláře

viz stránka Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Odkazy na návody na řešení různých životních situací:
* naleznete na určitých odborech úřadu
* naleznete na portálu veřejné správy ČR více zde

Krizové situace a jejich řešení
Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí?
Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení?
Zde jsou následující dokumenty:
* Hasičský záchranný sbor ČR

14. Předpisy

---

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zákonů a předpisů, podle nichž obec jedná a rozhoduje, je uložen v sekretariátu starosty. Všechny předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách.

14.2. Vydané právní předpisy

viz stránka Vyhlášky

15.1. Úhrady za poskytování informací

Obec je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací zde.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán - Krajský úřad Středočeského kraje při rozhodování o výši úhrady rozhodne tak, že výši úhrady potvrdí, nebo sníží, nebo přikáže povinnému subjektu, aby zjednal nápravu, jde-li o úhradu za poskytnutí informace územně samosprávným celkem v samostatné působnosti.

16. Licenční smlouvy

- - -

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy - viz Povinné informace

16.2. Výhradní licence

Výhradní licence se poskytne pouze tehdy, je-li výhradní licence pro další šíření poskytované informace nezbytná a je-li to ve veřejném zájmu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace

Kontakty
Obec


Obec Milín
Obecní úřad Milín
11. května 27
Milín
262 31


Telefony:
obecní úřad, sekretariát: 318 691 326
starosta: 318 691 159
místostarosta: 318 691 325
matrika: 318 691 185
účtárna: 318 691 144
stavební úřad: 318 691 173

e-podatelna obec: obecmilin@volny.cz
ID schránky Obce Milín: pu3bcrv
starosta: starostamilin@seznam.cz
stavební úřad: sumilin@volny.cz

Aktualizace stránek - své připomínky pište na: knihovnaebm@volny.cz

Úřední hodiny
PO: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.
ST: 7,00 - 11,30 hod. 12,00 - 16,30 hod.

IČ: 00242730
DIČ: CZ00242730

Číslo účtu: 521700379/0800

Výběr telefonních čísel organizací v Milíně

Znak a prapor obce
Znak obce

Znak a prapor obce

V modrém štítě stříbrno-červeně polcená orlice se zlatou zbrojí, červeným jazykem a zlatým jetelovitě zakončeným perizoniem.

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.milin.cz
© Obec Milín
Právní doložka
Editace