Obsah

 

FUNKCE/
ODDĚLENÍ

JMÉNO:

TELEFON:

E-MAIL:

starosta

Ing. Pavel Nekl

318 691 159 603 264 596

starostamilin@seznam.cz

zástupce starosty

ing. Vladimír Vojáček

318 691 325 603 958 654

obecmilin@volny.cz

podatelna

Miroslava Rudovská

318 691 326

milin.podatelna@volny.cz

mzdová účtárna

Jana Švejdová

318 691 326

milin.mzdy@volny.cz

obecní účtárna

Petra Vandasová

318 691 144

milin.uctarna@volny.cz

matrika a bytový úřad

Ivana Vopěnková

318 691 185

604 126 064

milin.matrika@volny.cz

stavební úřad

Renata Melicharová;

Soňa Poláková

318 691 173

sumilin@volny.cz

knihovna

Dana Reiterová;

Jitka Jahodová;

Daniela Toužimská

318 691 414;

737 076 639

 

knihovnamilin@volny.cz

technický úsek

Pavel Vošický ml.

601 332 483