Obsah

Nacházíte se v sekci dotací - jednak z obecních zdrojů a dále z fondů Evropské unie. Z obecního rozpočtu mohou být financovány projekty spolků a jiných právnických osob, dále také fyzických osob pro daný kalendářní rok.
U dotací z EÚ jde o velké projekty - realizované i chystané.