Obsah

Logo

Zprávy

Slovo úvodem o STP

Svaz tělesně postižených byl založen v roce 1990 po zániku Svazu invalidů. Členská základna měla v tuto dobu přibližně 71 000 členů. Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR z. s. Příbram je organizační jednotkou STP v ČR z. s. a řídí se stanovami a ustanoveními platnými pro celý Svaz tělesně postižených v ČR. celý text

náš tip | 13. 2. 2018 | Autor: Marie Vondrášková

Všeobecně o nás

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. je nestátní neziskovou organizací s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranně podporovat a hájit specifické potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. celý text

náš tip | 13. 2. 2018 | Autor: Marie Vondrášková

Cvičení pro ženy

Cvičení pro ženy, pod vedení paní Táni Holé, probíhá od 6.února 2018. Počet setkání 10, vždy v úterý od 16,15 hodin v salonku Základní školy Milín. celý text

ostatní | 19. 2. 2018 | Autor: Marie Vondrášková

Termíny sluchové poradny v Milíně

Sluchová poradna pro naše spoluobčany, na I.pololetí, je připravena vždy od 13,00 do 15,00 hodin v prostorách Centra STP Milín (vedle pošty) ve dnech:
15.března 2018
12.dubna 2018
17.května 2018
14.června 2018
celý text

ostatní | 19. 2. 2018 | Autor: Marie Vondrášková

Výroční členská schůze STP v ČR z.s. Místní organizace v Milíně

Výroční členská schůze naší MO STP proběhla dne 15. února 2018 v prostorách KD v Milíně za účasti 86 členů a hostů. celý text

ostatní | 19. 2. 2018 | Autor: Marie Vondrášková

Pozvání do kina

Pro seniory a členy Svazu tělesně postižených se bude, ve čtvrtek dne 1. března 2018 od 16,30 hodin, promítat v kině v Milíně český film ,,PO STRNIŠTI BOS". Vstupné je zdarma.
celý text

ostatní | 15. 2. 2018 | Autor: Marie Vondrášková