Obsah

Základní škola Milín

Základní škola v Milíně, Školní 247, 262 31 Milín. Budova školy se nachází uprostřed města Milín. Autobusová i vlaková spojení jsou bezproblémová pro naprostou většinu žáků. Škola je vybavena několika moderními učebnami (učebna informatiky, chemie, dějepisu, jazyková učebna nebo učebna zeměpisu). 
 

Ke škole dále patří dobře vybavená tělocvična a gymnastický sálek. Školu má k dispozici velkou zahradu se skleníky. Ve sklenících se nacházejí mnohé cizokrajné rostliny. V pedagogickém sboru je 18 učitelů a 3 vychovatelky ve školní družině. Ve škole pracuje dětské ekologické sdružení Rosnička.

Vlastní stránky školy


Celé znění článků, které se nevešly do Milínského zpravodaje, naleznete zde: 
Co se nevešlo do Zpravodaje