Obsah

Logo NSA

Obec Milín v současné době realizuje projekt s názvem: "00242730 - Milín - kabiny - technické zhodnocení". Předmětem projektu je rekonstrukce sportovního zázemí objektu kabin - převlékáren, sociálního zázemí pro fotbalová mužstva.

Projekt „00242730 – Milín – kabiny – technické zhodnocení“ bude spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní agentury, a to ve výši Kč 800.000,00. Částka Kč 1.246.683,00 bude hrazena z vlastních zdrojů.