Obsah

Logo NSA

Obec Milín v roce 2023 zrealizovala projekt s názvem: "00242730 - Milín - kabiny - technické zhodnocení". Předmětem projektu byla rekonstrukce sportovního zázemí objektu kabin - převlékáren a sociálního zázemí pro fotbalová mužstva.

Projekt „00242730 – Milín – kabiny – technické zhodnocení“ byl v roce 2023 spolufinancován z prostředků Národní sportovní agentury, a to ve výši Kč 800.000,00. Částka Kč 1.463.505,00 byla uhrazena z vlastních zdrojů.