Obsah

Dotace od obce

Ve formulářích (podpoložka) jsou ke stažení zásady pro poskytování obecních dotací pro aktuální rok (většinou je lhůta do konce ledna). Dále jsou zde formuláře ke stažení pro fyzické i právnické osoby.

Dotace jsou určeny na tyto oblasti: aktivity s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity, tělovýchova a sport, kulturní akce, památková péče, životní prostředí, sociální služby, zdravotníctví a požární ochrana.

zde ke stažení

 

zde ke stažení