Obsah

Dotace z EU

Naleznete zde informace o realizovaných projektech i o případných záměrech do budoucna.

Projekty jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů.