Obsah

Příměstské tábory

Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost

Účastníci táborůTábory se v obci Milín začaly konat v roce 2014, zpočátku to byl pouze jediný a v podnázvu měl příobecní. Netrvalo dlouho a tábory se rozmnožily, např. v roce 2017 jich bylo pět (pět  různého zaměření). A tak se rodiče nemusí obávat, že by se jejich děti o prázdninách mohly nudit!

Od roku 2017 je projekt Příměstské tábory Milín spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu z výzvy MAS Podbrdsko a Operačního programu zaměstnanost je přispět k posílení harmonizace zaměstnanosti a péče o děti do 15 let a umožnit rodinám vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů a zároveň jim zaručit jistotu bezpečného a smysluplného trávení volného času jejich dětí.

V roce 2018 získala Obec Milín další dotaci na projekt Příměstské tábory na Podbrdsku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a jejím cílem je přispět k posílení harmonizace zaměstnanosti a péče o děti do 15 let. Projekt umožní 60 rodinám v době školních prázdnin vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů.

Příměstské tábory Milín a Příměstské tábory na Podbrdsku

Provozní řád táborů