Obsah

Obec Milín realizuje projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Milín - technická zařízení“ registrační číslo „CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005217“. Cílem projektu je instalaci systému nuceného větrání ve všech částech areálu s využitím odpadního tepla rekuperací. V rámci nezpůsobilých výdajů dojde současně k výměně zdroje tepla.

Cílem předkládaného projektu je snížení spotřeby energie budovy ZŠ díky rekuperaci a instalaci nového zdroje.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

OP Životní prostředí