Obsah

Dotace z rozpočtu obce

Ve formulářích (podpoložka) jsou ke stažení zásady pro poskytování obecních dotací pro aktuální rok (většinou je lhůta do konce ledna). Dále jsou zde formuláře ke stažení pro fyzické i právnické osoby.

Dotace jsou určeny na tyto oblasti: aktivity s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity, tělovýchova a sport, kulturní akce, památková péče, životní prostředí, sociální služby, zdravotníctví a požární ochrana.

Zde ke stažení smlouva s TJ Ligmet Milín

Zde ke stažení smlouva s T. J. Sokol Milín 2