Obsah

Ohlédnutí za akcemi

V této rubrice najdete stručné zprávy z kulturních, sportovních a společenských akcí, které se konaly v Milíně a osadách v průběhu roku. Většina příspěvků je zveřejněna také v Milínském zpravodaji.

milin_akce

Zprávy

první
ze 7
poslední

ŽIVÝ BETLÉM A BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2013

ŽIVÝ BETLÉM A BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2013

Opět se nám podařilo v roce 2013 sehnat Ježíška i s rodiči (rodina Dušákových), tudíž příběh příchodu svaté rodiny do Betléma mohl být sehrán. Před centrem volnočasových aktivit se v podvečer 23. prosince 2013 sešlo mnoho příznivců této akce (organizátory překvapila zejména účast rodin s malými dětmi). Díky zpěvákům a hudebnímu doprovodu si všichni přítomní mohli společně zazpívat notoricky známé koledy a vánoční písně. Potom moderátor překvapivě vyzval všechny ,,bývalé“ Ježíšky a jejich maminky na pódiu, aby se diváci přesvědčili, zda zdárně prospívají životem (akce se uskutečňuje v Milíně od roku 2007). V závěru tohoto předvánočního setkání si každý z přítomných mohl do svých domovů odnést betlémské světlo, které nám letos zajistili skauti. celý text

ostatní | 2. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
MILÍNSKÁ VĚŽ 2013

MILÍNSKÁ VĚŽ 2013

V sobotu 14. prosince 2013 se v předsálí kina v Milíně uskutečnil již 22. ročník šachového turnaje Milínská věž. O vítězné trofeje bojovalo 29 borců z Příbrami, Čenkova, Jinec a Milína. Za milínské vybojovali: Pavel Holánek 4. místo, Kevin Král 5. místo a Radim Bejček 8. místo ve své kategorii. Výsledky je možné najít na http://jince.pionyr.cz/_akce/20131214 Děkuji Obci Milín za podporu této tradiční akce a za opět výbornou organizaci panu Maršálkovi z Jinec. celý text

ostatní | 2. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
VÁNOČNÍ VÝSTAVA V CVA 2013

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V CVA 2013

9. prosince 2013 byla v CVA otevřena vánoční výstava prací žáků ZUŠ v oboru keramiky a malby s názvem rýžování. Současně také byla veřejnosti zpřístupněna expozice betlémů a dobových pohlednic s vánoční tématikou. Zahájení bylo doprovázeno hudebním vystoupením žáků ZUŠ celý text

ostatní | 2. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
ADVENTNÍ KONCERTY 2013

ADVENTNÍ KONCERTY 2013

Ačkoliv byly pouze dva adventní koncerty, myslím, že jsme nemuseli litovat. KaPři (8. prosince) navodili až profesionálně příjemnou a milou atmosféru, kterou jsme si mohli odnést i do svých domovů zakoupením jejich nově vydaného CD. Při druhém koncertu (15. prosince) jsme se seznámili s neobyčejnými muzikanty i s řadou neobyčejných hudebních nástrojů, které si s sebou pánové Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt přivezli. Vskutku nevšední zážitek. Letošní koncerty podpořily skautské oddíly ze Slivice částkou 1975 Kč a domov pro seniory Seniorpark částkou 3280 Kč. celý text

ostatní | 2. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
NEBE A PEKLO 2013

NEBE A PEKLO 2013

Začátek prosince bývá každoročně ve znamení Mikuláše, anděla a čertů. Kromě toho, že si rodiny zvou domů 5. prosince večer různá „seskupení“, pořádá Obec Milín již řadu let Mikulášskou nadílku.Až do r. 2011 se konala v kulturním domě. Na výrobě balíčků (financovaných obcí) se každý rok podílela místní organizace Svazu tělesně postižených, která na stejný víkend, kdy se pořádala besídka, připravovala v předsálí výstavu vánočních dekorací. Na programu se hudebně podílela většinou mateřská a základní škola. Obtížnější bylo vždy sehnat lidi, kteří se na odpoledne „převtělí“ do Mikuláše, anděla a čertů. Během posledních ročníků si zahráli místní divadelní ochotníci (velcí i malí). A jak tomu v Milíně v posledních letech? celý text

ostatní | 13. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
ZAHÁJENÍ ADVENTU 2013

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2013

Před Kulturním domem v Milíně měli možnost milínští a nejen ti (viděno bylo i mnoho ,,sousedů – lidí ze sousedních osad“) společně zahájit adventní období. Akce Zahájení adventu se konala 30. listopadu 2013 a uskutečnila se již podeváté, tzn., že za rok bude slavit kulatiny. Čím byl tento ročník mimořádný? Jednoduchá odpověď – ničím! A to je smyslem a účelem této akce; nesnažit se o výjimečnost, nýbrž zachovat tradici a klasiku s prožitím pohodové dvouhodinky v předvánočním čase. celý text

ostatní | 11. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2013

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 2013

Po devět let jsme rok co rok sepisovali petici za prodloužení prázdnin a nutili účastníky akce Loučení s prázdninami, aby se pod ní podepsali - a ejhle při desátém ročníku se konečně úspěch dostavil! celý text

ostatní | 3. 9. 2013 | Autor: Správce Webu
KAPLE, KAPLIČKY, KŘÍŽE...

KAPLE, KAPLIČKY, KŘÍŽE 2013

Ve dnech od 2. září do 5. října 2013 měli možnost návštěvníci Centra volnočasových aktivit v Milíně zhlédnout výstavu fotografií a dokumentů z regionu, kde hlavní roli hrály kříže, kaple, boží muka... Jejími autory byli: Jaroslav Kuba a Martin Levíček. celý text

ostatní | 2. 9. 2013 | Autor: Správce Webu
VÝSTAVA O DĚJINÁCH OBCE

VÝSTAVA O DĚJINÁCH OBCE 2013

V červenci a srpnu 2013 si mohli návštěvníci CVA prohlédnout pozoruhodnou výstavu dokumentů z historie obce Milín. Exponáty byly vytvořeny žáky ZŠ Milín. Žáci zpracovali na zadaná témata údaje o historii, památných místech i událostech obce milínské. Uvedení výstavních dokumentů a exponátů předcházela konzultační setkání jednotlivých tříd školy s kronikářem obce Milín. Podle námětů, které si vybrali, se při besedách s kronikářem dozvídali podrobnosti z dějin obce. Bohatý dokument se stává trvalou archiválií ZŠ a poslouží zajisté v poznávání historie obce i ve školních létech dalších generací. Jiří Vostárek celý text

ostatní | 28. 8. 2013 | Autor: Správce Webu
POCHOD MILÍNSKEM 2013

POCHOD MILÍNSKEM 2013

Organizátoři se těšili, že letos v počtu účastníků překonají stovku. Počasí bylo ale proti a to, že 1. června 2013 přišlo přes 50 lidí a psů, je skoro zázrak. celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Správce Webu
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2013

Tak lákal plakát na dětské rybářské závody, které se konaly (za konečně slunečného počasí) v sobotu 8. června 2013 na nádrži Bahno v Milíně. A že těch rybářů přijelo a přišlo! celý text

ostatní | 24. 6. 2013 | Autor: Správce Webu
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU 2013 1

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU 2013

Oslava Dne dětí a Dne rodin se uskutečnila v sobotu 25. května od 14.30 hodin na zahradě i uvnitř Centra volnočasových aktivit Milín a před hasičskou zbrojnicí. celý text

ostatní | 25. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
NÁVŠTĚVY V DOMOVECH PRO SENIORY

RADOST V DOMOVECH PRO SENIORY 2013

Pěvecký soubor milínských žen Radost navštívil ve čtvrtek 16. května 2013 domovy pro seniory, ve kterých žijí milínští občané, a dostál svému názvu – přinesl na celé dopoledne radost nejen milínským. Obec Milín každoročně zajišťuje setkání ke Dni matek a na zimu pak návštěvu předvánoční. celý text

ostatní | 22. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
PŘEDNÁŠKA O UGANDĚ

PŘEDNÁŠKA O UGANDĚ 2013

Knihovna Dr. E. Bořického Milín uspořádala ve středu 15. května 2013 přednášku a následnou besedu UGANDA 2012 - NA CESTĚ ZA HORSKÝMI GORILAMI. Pořadem s barevnými digitálními snímky provázeli Alena a Ladislav Burianovi. Místem konání byl nízkoprahový klub Centra volnočasových aktivit Milín. celý text

ostatní | 17. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
KVĚTINOVÝ DEN 2013

KVĚTINOVÝ DEN 2013

Český den proti rakovině 2013 (17. ročník) proběhl i v Milíně. Hlavním organizátorem Květinového dne je Liga proti rakovině, a k pořádání sbírky si vybrala 15. květen 2013. A vybrala si dobře! To mohou potvrdit dobrovolníci v Milíně, kteří se už po několikáté k této charitativní celorepublikové akci připojili. Den byl slunný, dobrovolnice, které kytičky (měsíčku lékařského za min. příspěvek 20 Kč) nabízely, byly sličné a žluté kvítky s tmavozelenou stužkou rychle našly klopy štědrých dárců. celý text

ostatní | 16. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
FÉROVÁ SNÍDANĚ

FÉROVÁ SNÍDANĚ 2013

Letos prvně se Milín připojil k akci férová snídaně, která je organizována na podporu férového obchodu. Akce se konala v sobotu 11. května 2013 od 9.30 h v centru volnočasových aktivit. celý text

ostatní | 11. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
SLIVICE 1945 - REKONSTRUKCE BITVY

SLIVICE 1945 - REKONSTRUKCE BITVY 2013

V sobotu 11. května 2013 se uskutečnila rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě u Slivice (u Milína). celý text

ostatní | 11. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
ČARODĚJNICE 2013 1

ČARODĚJNICE 2013

O datu pořádání této akce nemohlo být pochyb (30. dubna), také ,,sletiště“ bylo jasné (před centrem volnočasových aktivit), místo, kde vzplane vatra s čarodějnicí, je každoročně stejné (kojetínský kopec), otazníky visely jen nad počasím (bude přát či ne) a počtem čarodějnic v kostýmech. celý text

ostatní | 30. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2013

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 2013

Knihovna Dr. E. Bořického ve spolupráci se školní družinou a za využití soukromých dekorací vyzdobila v předvelikonočních dnech výstavní prostory centra volnočasových aktivit (22. – 29. března 2013). celý text

ostatní | 29. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2013

MALOVÁNÍ NA CHODNÍKU 2013

Touto akcí se Knihovna Dr. E. Bořického připojuje k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy (oslava narození pohádkáře H. Ch. Andersena, r. 1805). celý text

ostatní | 29. 4. 2013 | Autor: Správce Webu
VYNÁŠENÍ MORANY 2013

VYNÁŠENÍ MORANY 2013

Smrtná neděle, kdy se Morana podle starého zvyku vynáší, letos připadla na 17. března 2013, a byla to neděle chladná. Zatímco vloni jsme Moranu vynášeli v tričkách, letos bychom nepohrdli svařákem (inspirace pro příští ročníky)! Studený vítr nicméně neodradil zhruba 50 ,,jaromilců“, kteří sešli před centrem volnočasových aktivit a společnými silami vyhnali paní zimu z Milína. celý text

ostatní | 18. 3. 2013 | Autor: Správce Webu
MAŠKARNÍ DISKOTÉKA 2013

MAŠKARNÍ DISKOTÉKA 2013

Tradiční maškarní rej pro děti pořádala Obec Milín, Knihovna Dr. E. Bořického a MC Milín v neděli 10. února 2013 od 15 hodin v milínské sokolovně. celý text

ostatní | 11. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
MASOPUST 2013

MASOPUST 2013

Letošní masopustní taškařice proběhly 9. února v odpoledních hodinách. Přibližně dvě stovky diváků a dvacet masek absolvovalo okruh Milínem, který začínal u centra volnočasových aktivit (v 15 hodin), zastavil se u radnice, hasičské zbrojnice, a putování skončilo v sále sokolovny. celý text

ostatní | 11. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
VÝROBA HROMNIČEK 2013

VÝROBA HROMNIČEK 2013

Tato akce, která je milá tím, že není megalomanská, odkazuje na tradice, voní voskem a přiláká vždy ty správné lidi/výrobce, se v Milíně konala již posedmé. Akci pořádala milínská knihovna, která díky úžasnému panu Strnadovi nemá starosti se sháněním základních ingrediencí. celý text

ostatní | 10. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
PŘEDNÁŠKA O KAKTUSECH

PŘEDNÁŠKA O KAKTUSECH 2013

Co s dlouhými zimními večery? Jedna možnost, jak příjemně strávit podvečer, se naskytla v úterý 15. ledna, kdy se v Centru volnočasových aktivit konala přednáška o kaktusech. Co má společného kaktus a jogurt? Kaktus a plot? Nebo kaktusy a velkopěstírna? celý text

ostatní | 8. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 1

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013

Na sbírce organizované Českou katolickou charitou se v letošním roce 2013 aktivně podílelo 23 vedoucích skupin, tj. osob starších 15ti let vybavených průkazem koledníka. Spolu s koledníky to byla téměř stovka dobrovolníků. celý text

ostatní | 8. 2. 2013 | Autor: Správce Webu
RADOST V DOMOVECH DŮCHODCŮ

RADOST V DOMOVECH DŮCHODCŮ 2012

Po roce přišel znovu Advent, svátek klidu, pohody, radosti a očekávání… A tak se po roce i Radost rozjela do okolních domovů seniorů (Rožmitál p. Třemšínem, Sedlčany, Dobříš) za bývalými sousedy. celý text

ostatní | 2. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
NEBE A PEKLO

NEBE A PEKLO 2012

V Příbrami už léta mají mikulášskou nadílku na dole Marie (s peklem v podzemí - ve štole), čemuž asi nemůžeme konkurovat, ale u nás máme něco jiného: peklo a nebe ve starém pivovaru! celý text

ostatní | 2. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
MILÍNSKÁ VĚŽ 2012

MILÍNSKÁ VĚŽ 2012

Tohoto již 21. ročníku šachového turnaje se zúčastnilo 25 šachových mágů z Příbrami, Jinec a solitér z Milína. Všem patří velký obdiv za jejich hráčské výkony, ale i za výkon - dostat se do cíle (předsálí kulturního domu), jelikož silnice, chodníky... se 15. prosince 2012 proměnily na ledovou plochu, z které mohli mít radost bruslaři, ale rozhodně ne šachisté. celý text

ostatní | 17. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
ZAHÁJENÍ ADVENTU 2012 1

ZAHÁJENÍ ADVENTU 2012

Již poosmé se měli možnost sejít milínští a samozřejmě i přespolní před Kulturním domem v Milíně, kde se v sobotu 1. prosince 2012 v podvečerních hodinách konala již tradiční akce Zahájení adventu. celý text

ostatní | 5. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
první
ze 7
poslední