Obsah

K + M + B 2018

Typ: ostatní
K + M + B 2018 1Okolo svátku Tří králů (6. ledna) jsme i letos s radostí uvítali průvod koledníků - tří králů, kteří přicházeli se svou písní a „na koledu“.
Celkem se vybralo 52 963 korun.

Z Vašich darů byly v minulých letech podpořeny projekty: Adopce na dálku, ZŠ Milín, MŠ Milín, ALKA Příbram o. p. s., Slůňata Tochovice, Skaut Slivice, MŠ Pečice, obec Smolotely, spolek Za Komíny, pomoc po zemětřesení v Nepálu, kompenzační pomůcky handicapovaným a Charita Příbram.
      V letošním roce byl podán projekt, aby výtěžek sbírky byl věnován z části opět Adopci na dálku, z části ZŠ Milín na projekt etické výchovy. 

Chtěl bych velmi poděkovat každému z desítek dobrovolníků,  kteří se podílejí na tom, že se sbírka uskutečňuje – zaměstnancům Obecního úřadu v Milíně (spolupracujeme při zapečeťování kasiček a počítání výtěžku), vedoucím skupinek, koledníkům i jejich rodičům. Také učitelkám v MŠ, ve školní družině, ZŠ a našim knihovnicím - všem Vám za vstřícnost, podporu, samostatnost a spolupráci při organizaci tak velké akce.

Hlavně však děkuji Vám, kteří jste do sbírky přispěli -  za milé přijetí koledníků, za projevenou radost z jejich návštěvy a v neposlední řadě za Vaši štědrost, která se zasloužila o takový velký výtěžek sbírky.                                                                    Martin Levíček

 


Vytvořeno: 29. 1. 2018
Poslední aktualizace: 29. 1. 2018 11:14
Autor: Správce Webu