Obsah

MASOPUST 2012

Typ: ostatní
MASOPUST 2012 Ti co nevěřili, byli překvapeni. Ti co doufali, byli odměněni. Ano, přesně tak to bylo. Doslova pár dnů poté, co byl Milín pod tlakem sněhové kalamity a lehce zkoušen mrazy, se objevilo sluníčko (sobota 18. února 2012 - den masopustního veselí). A také sice mokré, ale naprosto sjízdné silnice a na startu masopustního průvodu na 300 lidí.

Letošní průvod začínal v 15 hodin (oproti jiným rokům později) u hasičské zbrojnice. Místní dobrovolní hasiči zde vystřihli úvodní scénku s živou hudbou – vlastním textem a náročnými tanečními kreacemi. Poté byl napojený a nasycený průvod vyhnán do ulic. Dlouhému procesí dominoval koňský povoz s vystrojenými koňmi a štědrým Bakchusem. Ten účastníkům hojně rozdával kalíšky s teplým mokem a dětem něco malých odměn.
Na prvním zastavení u centra volnočasových aktivit měly možnost zatočit se stářím a ošklivostí všechny ženy z průvodu. Jelikož babský mlýn, zapůjčený z místního technického muzea, byl zkonstruován přímo na zdejší ,,krasavice“. No, a že mlýn občas místo mladé, sličné panny vyplivl třeba smrtku, nebo kominického synka, se dá snadno vysvětlit tím, že mlýn byl tou dobou ještě v záběhu.
Již tradiční zastavení u kapličky na Homoli se neobešlo bez popravy cnostné panny Doroty. I tentokrát byla katem sťata, za to, že odmítla krále a my ostatní její smrt zapili u Stejskalů. Mají tu smůlu, že jsou nejbližšími sousedy .
Jelikož nás čas ani počasí netlačily, průvod se krásně propletl velkou částí Homole a dorazil k Levíčkům, kde již na naplnění svého osudu čekal pěkně vybarvený a vypasený kohout. Všechny obecní hříchy byly naň hozeny a následně byl odsouzen k jedné ráně katovskou sekyrkou. A to k velkému veselí jeho majitelů, protože měli evidentně na další den o oběd postaráno.
Z kopce by se to šlo a vezlo, ale jak si průvod poradil s dokopcem? Velmi dobře! Koně táhli, Švejk na svém vozíčku se táhl, ne sice na Bělehrad, ale k Blažkům.
Tam bylo další zastavení, které se odehrávalo ve znamení tance, hudby a jak jinak i obžírání a popíjení. Hospodyně si mohly zatancovat nejen s fešným medvědem, ale i Bakchusem, který na chvíli spadl ze svého místa na voze a uvolil se k několika sólům.
Aby maškary prokázaly, že nejsou v průvodu jen pro trdlikování a vylomeniny, na posledním zastavení před školou musely usednout, do školních škamen. Zde byly proklepnuty naoko přísným profesorem. Naštěstí měl medvěd dobře spočteny své plné sklenice medu a Švejk, který byl subarbitrován pro blbost, měl úlevu při zkoušení a královy znalosti byly vzaty na milost. Vše tedy dobře dopadlo, a průvod dostal povolení jít všechno zajíst a zapít do sálu sokolovny.
Tam, chtě nechtě, musel kat vykonat svoji poslední pracovní povinnost a setnout masopustní kobylu. Ještěže byla po ruce živá voda, kterou byla kobylka postříkána (letos skoro ulita ). Tudíž zase obživla a mohla se účastnit další zábavy, která vzápětí začala a pokračovala až do úplného vyčerpání masek, které tančily a řádily při oldies hitech, jež pouštěl DJ Kolibřík.
Nebudu zde jmenovat všechny masky, které byly v průvodu a ani ty, které se dostavily na zábavu, protože bych na někoho zapomněla. Chci jen dodat, že mnoho z nich bylo velmi jednoduchých, inspirativních a že by bylo škoda, aby příští rok zahálely. Proto už nyní jsou zvány do masopustního průvodu v roce 2013 (přesně 9. února 2013).
Jak už bývá zvykem, na závěr patří poděkování. Nechci tradice ani zvyky měnit, proto děkuji: za finanční podporu, za ty, kteří jsou ochotni se navlíknout do masek, byť neinteligentních, a blbnout ostatním ku radosti. Všem těm, kteří jsou svolní a nebojí se pozvat a hostit na svém dvoře masopustní průvod, všem dobrovolníkům, kteří, byť drobnou pomocí, přispívají nenápadně do velkého soukolí celé akce, úžasně trpělivým koňům a jejich pilotce a také těm, kteří se k průvodu připojují coby zíralové a samozřejmě nezdolnému muzikantovi.
Chci věřit a doufat, že příští rok se zase při pěkném počasí, dobrém jídlu, zpěvné muzice a hojném počtu masek zase v ulicích Milína vespolek sejdeme.
za organizátory Jitka Slancová
Autor: Obec Milín ©


Vytvořeno: 24. 2. 2012
Poslední aktualizace: 24. 1. 2018 14:44
Autor: Správce Webu