Obsah

Památky

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
#

KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO V MILÍNĚ

Jednoduchá stavbička z r. 1729 v lokalitě na Homoli, přibližně čtvercového půdorysu, se zaklenutým vstupem a půlkruhovým bohatě profilovaným štítkem.

KOSTEL SV. PETRA  1

KOSTEL SV. PETRA

Nachází se na Slivici (oddělená součást Milína).
Původní slivický kostel byl asi dřevěný s poustkou. Jeho zakladateli byli buď templáři nebo němečtí rytíři. Zakladatelem současného kostela sv. Petra je první arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Rozhodnutí o právu patronátním je datováno roku 1362. Původně postaven ve slohu gotickém., ale z této dispozice se zachoval jen presbytář.

#

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Náboženským potřebám obyvatel Milína sloužil v minulém století pouze kostel sv. Petra na Slivici. Proto milínští občané usilovali o vybudování vlastního kostela. Za tím účelem bylo rozhodnuto přebudovat kontribuční sýpku (z r. 1824, původně patřící Hospodářské záložně v Příbrami), stojící na kopci na okraji městečka, na nový kostel.

#

KŘÍŽ NAD MILÍNEM

Nad obcí směrem ke Slivici na křižovatce při silnici na Příbram stojí na stupňovaném podstavci čtvercového půdorysu rozměrný žulový kříž s litinovou profilací Krista. Datován 1897.

KŘÍŽOVÁ CESTA (Slivice) 1

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SLIVICI

Křížová cesta a lipová alej vedle kostela Sv. Petra na Slivici. Prázdné výklenkové kapličky tvoří pozůstatek křížové cesty. Kolem roste lipová alej, kterou sázeli jezuité po příchodu do osady roku 1646.