Obsah

KOSTEL SV. VÁCLAVA

Typ: ostatní
KOSTEL SV. VÁCLAVA Náboženským potřebám obyvatel Milína sloužil v minulém století pouze kostel sv. Petra na Slivici. Proto milínští občané usilovali o vybudování vlastního kostela. Za tím účelem bylo rozhodnuto přebudovat kontribuční sýpku (z r. 1824, původně patřící Hospodářské záložně v Příbrami), stojící na kopci na okraji městečka, na nový kostel.

Se souhlasem pražského arcibiskupa knížete Františka Schönborna zde byl v letech 1887 - 90 příbramským stavitelem Antonínem Bastlem nový kostel vybudován (za 8 tisíc zlatých). Byl vysvěcen 27. září 1890 metropolitním kanovníkem Dr. Františkem Kráslem a následujícího dne zde konána první pouť. 

Kostel sv. Václava pak ještě vysvěcen 25. září 1892 světícím biskupem Ferdinandem Kalousem. Podélná osa kostela sleduje osu východ - západ, oltář umístěn v přístavbě ve výklenku na východní straně. Tento výklenek je osazen samostatnou střechou. K jednoduché stavbě s plochými štíty byla na západní straně přistavěna základna věže, která je nad střechou osmiboká a její zvrcholení je jehlancové. 

V původní podobě byla (před opravou po poškození při náletu v r. 1945) věž v úpatí střechy osazena šesti pseudogotickými arkýři. Oblouky oken zřejmě zůstaly z původního klenutí bočních průduchů sýpky. Do farní kroniky si slivický kaplan zapsal: Sýpka, dům chleba, bude zase domem chleba duchovního... Náročná oprava kostela, poškozeného náletem v r. 1945, probíhala v letech 1946 - 48 (oprava poškozené věže, stropu, poničených varhan, interiéru a pod.). 

Větší oprava se uskutečnila v roce 1992, ke stoletému jubileu vysvěcení kostela. A velká rekonstrukce proběhla v roce 2018 (fasáda, natření věže i věžičky, vymalování vnitřních prostor). Po této opravě byl kostel vysvěcen kardinálem Dominikem Dukou 7. října 2018.

Kostel po náletu r. 1945 


Vytvořeno: 29. 11. 2017
Poslední aktualizace: 23. 5. 2023 13:24
Autor: Správce Webu