Obsah

PIVOVAR (bývalý)

Typ: ostatní
Kdo jede autem nebo autobusem od jihočeských rybníků směrem ku Praze, možná si v půli cesty všimne po levé straně nápadné a zajímavé siluety. Při bedlivějším pohledu člověk rozezná dva komíny, z toho jeden s podivnou konstrukcí (čapí hnízdo) na vrcholu. Tyto komíny patří, lépe napsáno, jsou dominantou milínského pivovaru, ten se nachází v areálu čp. 1 (bývalý milínský zámek). V historii objekt patřil Schwarzenberkům.

Vznik milínského pivovaru je udán rokem 1621, kdy městečko získalo várečné právo. V té době byl pivovar provozován tradičním ručním způsobem. 
V první polovině 18. století vyrobil milínský pivovar přes jeden tisíc hektolitrů piva za rok, což byl na tu dobu slušný výkon. V roce 1874 prošel pivovar zásadní rekonstrukcí, s původním pivovarem měl společné snad jen umístění. Od té doby také zřejmě existuje pivovarský komín a sladovna.
V roce 1912 pivovar koupil a pivovarskou činnost do r. 1942 provozoval Václav Čaloun (Parostrojní pivovar a sladovna Milín), vařil zde mj. Milínské výčepné černé pivo, které se čepovalo v řadě pivnic na Příbramsku. Čaloun koupil pivovar pro svého syna, a právě s ním počítal jako s rodovým pokračovatelem.
Václav Čaloun však svoji myšlenku dokonal jen zpola, v roce 1915 zemřel a mladý Vladimír Čaloun narukoval do války. Pivovar prošel válečnou dobou jen s obtížemi a i jeho mírový rozjezd byl pomalý a pozvolný. V té době už měl pivovar parostrojní pohon. Vladimír Čaloun napodruhé převzal rodinný podnik v roce 1919. Ve své osobě spojil dvě funkce majitele a sládka. Ve 30. letech 20. století zrekonstruoval provoz na elektrostrojní a celkově se snažil svůj pivovar zmodernizovat. Jeho úsilí však zmařila 2. světová válka. Na jaře roku 1942 byl provoz v pivovaru zakonzervován a ,,dočasně" zrušen. Z protektorátní dočasnosti se stala poválečná definitiva. Pivovar byl právoplatně zrušen. A tak pivo z roku 1942 berme jako poslední.
Opuštěný pivovar byl Čalounům odebrán a jeho prostory sloužily po léta jako sklady milínskému zemědělskému podniku. V podstatě díky ,,jezeďácké“ nečinnosti ve varně zůstala zachována původní technologie pivovaru. To, že se někde sype omítka a že ve sladovně padá jedno mezipatýrko je detail.
V současné době jsou majiteli Vladimír Srbek se svojí ženou (rozená Čalounová), kterým byl majetek po roce 1990 vrácen. Jsou zatím posledními majiteli ve značně dlouhém seznamu majitelů historického pivovaru (viz. níže). V objektu manželé Srbkovi bydlí už jednatřicet let.
Sladovna milínského pivovaru byla do jara 2011 v nájmu. V současnosti její část nově posloužila k bydlení členů rodiny Srbkových. Kdysi v těchto místech byla síň tradic zemědělského družstva, pošta, a také autodíly. 
Velkým kladem pro celý objekt je, že dostal zpět a je ve správných rukou! V případě zájmu je totiž možné si po domluvě s majiteli přijít pivovar prohlédnout. Vladimír Srbek ví z historie pivovaru mnoho zajímavého a o faktech zájemcům rád povypráví.
Např. podle pana Srbka na milínský komín létá čáp od roku 1942, kdy byl pivovar zavřený kvůli tomu, že syn Václava Čalouna odmítl nacistům dodávky piva na frontu. Ve stejném roce navíc Američané udělali na Milín nálet a jedna část pivovaru byla vybombardovaná.

Pár dat z historie pivovaru (z archivu Srbkových):
Majitelé: 
1872 – 1898 Kníže Dr. Ferdinand Lobkovic 
1898 – 1901 Hernych Florian 
1901 – 1912 Hernych Jan a syn 
1912 – 1915 Čaloun Václav 
1915 – 1949 Čaloun Vladimír 
1949 – 1991 prostory v užívání STS, ZZN a JZD 
1991 –  Vladimíra Srbková (roz. Čalounová), dále Šárka Štětinová (roz. Srbková) 

Sládci: 
1872 – 1876 Srba Jan 
1876 Bolehovský Antonín 
1876 Kinský Karel 
1876 – 1877 Kubr Antonín st. 
1883 – 1888 Engelmann Jakub 
1888 – 1889 Líbal Antonín 
1889 – 1891 Hádek František 
1891 – 1896 Schubert Zdeněk 
1896 – 1898 Purkrábek Jaroslav 
1899 – 1912 Vitáček Bedřich 
1912 - 1914 Hrdina Eduard st. 
1915 – 1919 Kříž Emil 
1919 – 1942 Čaloun Vladimír 

Díky pochopení a vydatné pomoci majitelů pořádala obec v roce 2010 a 2012 v objektu pivovaru Večerní návštěvu pivovaru (všechny prostory nasvícené, doplněné o ochutnávku Milínského piva), pravidelně se v objektu pořádá Nebe a peklo aneb Mikulášská nadílka pro děti (varna má úžasné pekelné kulisy).


Vytvořeno: 29. 11. 2017
Poslední aktualizace: 2. 4. 2019 16:52
Autor: Správce Webu