Obsah

RADNICE

Typ: ostatní
RADNICE Původní dům pochází ze 17. století. První písemné zmínky jsou o něm z roku 1652. Tehdy byl nazýván ,,grunt Válovský". V zápisech je jeho cena uváděna na 80 kop. Radniční grunt je majetkem městské obce milínské podle směnné smlouvy od 12. února 1868.

Zápis o tomto vlastnictví byl však stvrzen později, konkrétně se jedná o datum 17. června 1875. V rozmezí let 1920 - 1930 vznikl záměr objekt přestavět. Z té doby se zachoval výkres projektu přestavby, ale nebyl realizován. Dne 6. května 1945 v budově zasedala k historickému jednání skupina ilegálních bojovníků z celého okolí, skrývajících se před nacisty za okupace v lesích a úkrytech. Myšlenka přestavby podle původních plánů se znovu objevila na přelomu let 1993 a 1994, a sen minulých generací se naplnil. V roce 1994 byl firmě ASA Příbram zadán projekt. Realizací stavby byla pověřena ve výběrovém řízení firma Kompakt s. r. o. Samotná stavba byla zahájena v září roku 1995. Náročná přestavba trvala rok, a nová správní budova milínské obce se pro veřejnost otevřela 28. září 1996 k příležitosti svatováclavské pouti a k připomínce významných výročí historie Milína (660. výročí prvních písemných zmínek o Milínu a 375. výročí získání městských privilegií a výsad). Bohužel nejsou doloženy údaje o stáří věže s hodinami - dominanty radnice, která zřejmě pochází ze sklonku 19. století. Radnice není nijak architektonicky významná, ale tvoří charakteristickou siluetu náměstí. V současné době sídlí v budově starosta a místostarosta obce, matrika, stavební úřad, sekretariát a účtárna. 


Vytvořeno: 29. 11. 2017
Poslední aktualizace: 29. 11. 2017 11:26
Autor: Správce Webu