Obsah

STARÁ ŠKOLA

Typ: ostatní
BUDOVA STARÉ ŠKOLY 1 První písemná zpráva o milínském školství pochází z roku 1700. Dále se uvádí, že už v roce 1709 v Milíně působí učitel Borschitsky (z tohoto rodu pochází významný milínský rodák Dr. Emanuel Bořický). Školní vyučování bylo provozováno v soukromých domech, v místnostech areálu radnice aj. V letech 1863 – 1864 byla postavena první školní budova v Milíně na Homoli, nákladem 15 142 zl. Od roku 2017 se opět stala majetkem obce Milín.

V roce 1919 bylo zahájeno jednání o výstavbě nové školy. Výnosem zemské školní rady ze dne 9. srpna 1921 byla v Milíně zřízena ,,občanská škola smíšená“, od roku 1920 tu pracovala i místní školní rada. 

V roce 1922 došlo opět k jednání o stavbě nové školy, avšak pro odpor některých zástupců obecního zastupitelstva z řad lidové a agrární, nedošlo ke stavbě ani k dalšímu jednání. O stavbě se jednalo bezvýsledně i v roce 1930, tehdy byly přizváni i znalci z Prahy. Při jednání se zdůrazňovala výhodnost přístavby k dosavadní budově ve srovnání s vyššími náklady na školu novou. Po další čtvrtstoletí zůstal problém nevyřešen. 

V roce 1925 byla spojena měšťanská a obecná škola pod jednu správu, ředitelem se stal Josef Tobiška. 

Od 1. září 1938 byl změněn název školy na ,,újezdní měšťanskou školu smíšenou“. Patřily sem obce Milín, Kamenná, Konětopy, Lazsko, Lešetice, Myšlovice, Ostrov, Pečičky, Radětice, Rtišovice, Stěžov, Vrančice a Životice. Od roku 1941 zněl název školy ,,hlavní škola“. 

Poměry na školách všeobecně doznaly výrazných kvalitativních změn uskutečněním významné školské reformy z roku 1948. Od té doby je zaručeno všeobecné vzdělání všem dětem.

Až v říjnu roku 1957 došlo k výkopu základů budoucí nové školy a v roce 1959 byla stavba nové školní budovy na sídlišti dokončena. 

V roce 1979 byla dokončena i výstavba školní tělocvičny a v roce 1988 dokončena dostavba přístavba východního křídla, školní kuchyně a jídelny. Po letech provizórií se stěhuje školní družina do pavilonu bývalé mateřské školy.

Z kolektivu výborných učitelů vybíráme: řídícího učitele Josefa Valentu, ředitelku národní školy Marii Jirouškovou, Antonína Hejnice, Karla Pikarta, Marii Hájkovou, Františeka Maříka, Vladimíra Novotného, ředitelku Janu Pižlovou. Současným ředitelem školy je Pavel Kopecký.
 


Vytvořeno: 29. 11. 2017
Poslední aktualizace: 22. 3. 2019 14:03
Autor: Správce Webu