Obsah

Informace o jednotě

vitrína s medailemiJednota T. J. SOKOL Milín 2 byla založena v dubnu roku 2005. Hlavním důvodem založení další T. J. v Milíně bylo oddělení ostatní sportovní činnosti od fotbalu (TJ Ligmet). V jednotě v současné době fungují oddíly: volejbalu, cvičení rodičů s dětmi, florbalu - děti, aerobiku, míčových her pro děti, adventure aktivit pro děti (zejména lezení) a badmintonu. Ke svému cvičení (tréninkům) využívají oddíly prostory milínské tělocvičny a gymnastického sálu. Každý člen má možnost navštěvovat po uhrazení ročního sokolského příspěvku (vždy na kalendářní rok) více oddílů zároveň. Kmenově je však evidován pouze v jednom. Příspěvek se hradí u oddílového vedoucího, kde noví členové obdrží přihlášku. Po jejím vyplnění a uhrazení příslušné částky dostanou průkaz. Od roku 2018 se kromě sokolského příspěvku nově hradí příspěvek na údržbu a provoz tělocvičny + gymnastického sálku. Částka se odvíjí od počtu hodin strávených v tělocvičně a od počtu členů v oddíle. Za dětské oddíly hradí nájemné obec Milín.

V roce 2020 je plánováno ukončení činnosti T. J. Sokol Milín 2.

Více informací

Adresa:

T. J. Sokol Milín 2
11. května 385
262 31 Milín

Kontakt:

tel. č. 318 691 325, 603 958 654