Navigace

Obsah

Dotace ze zdrojů EU

Naleznete zde informace o realizovaných projektech i o případných záměrech do budoucna.

Projekty jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Jednotlivé zrealizované projekty:

Rekonstrukce a vybavení tělocvičny (z EU)

Centrum volnočasových aktivit (z EU, otevřeno v r. 2011)

 

Odborné učebny a zahrada ZŠ (IROP)

Revitalizace bytových domů (IROP)

Rekonstrukce podkroví radnice a pořízení automobilu pro terénní sociální služby (IROP)

Revitalizace Lazského potoka (OPŽP)

Zateplení a rekuperace ZŠ a MŠ (OPŽP)

Pořízení lesnické techniky (traktor) (PRV)

Naučné stezky ve vrančických a milínských lesích (PRV)

Příměstské tábory (OPZ)

Revitalizace školní družiny (zateplení, rekuperace, odborné učebny) (SFŽP)