Navigace

Obsah

Logo IROP

Integrovaný regionální operační program (dále jen IROP) usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. 

Obec Milín v současné době realizuje projekt:

Vybudování odborné učebny v ZŠ Milín

 

V roce 2021 byly dokončeny projekty:

  1. Revitalizace bytových domů v obci Milín - II. etapa (bloky T, X)
  2. Revitalizace bytových domů v obci Milín - III. etapa (bloky A, M, O)
  3. Revitalizace bytových domů v obci Milín - IV. etapa (bloky B, C, D)
  4. Revitalizace bytových domů v obci Milín - V. etapa (bloky U, Y, Z)

 

Obec Milín v minulosti zrealizovala také následující projekty:

1. Zateplení bytových domů v Obci Milín - 1. etapa 

Předmětem daného projektu je dosažení energetických úspor v celkem devíti bytových domech, které jsou ve vlastnictví Obce Milín.  V souladu s 37. výzvou IROP byly realizovány následující aktivity:
- zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytových domů, 
- instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Rozpočet projektu: 82 035 509 Kč

Výše podpory:        34 454 914 Kč

Zateplení bytových domů I. etapa

 

2. ZŠ Milín - odborné učebny a školní zahrada - Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností, cizích jazyků a informatiky a zároveň rozšířit využívání digitálních technologií ve výuce jednotlivých předmětů ve vazbě na klíčové kompetence IROP. V rámci daného projektu tedy proběhly stavební úpravy v budově ZŠ Milín na ulici Školní, přičemž byly vybudovány a vybaveny odborné učebny, nově vybudována venkovní učebna s doplněním zeleně na školní zahradě.

Rozpočet projektu: 37 359 666 Kč

Výše podpory:       33 623 699 Kč

Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v ZŠ Milín

Hvězdárna dalekohledUčebna chemie a fyzikyučebna přírodopis

 

3. Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v Obci Milín za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Podbrdsko

Předmětem projektu jsou stavební úpravy s vestavbou do podkroví v objektu radnice 11. května 27, 262 31 Milín, kde vzniklo kontaktní/konzultační místo pro terénní sociální pracovníky. Cílem je zvýšení kapacity poskytování terénních sociálních služeb pro rodiny s dětmi v MAS Podbrdsko. Provozovatelem nové sociální služby je Charita Příbram.

Rozpočet projektu: 2 655 601 Kč

Výše podpory:       2 522 821 Kč

Rekonstrukce nemovitosti a pořízení automobilu v Obci Milín za účelem rozšíření terénních sociálních služeb na území MAS Podbrdsko