Navigace

Obsah

Příměstské tábory

Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost

Realizace

Tábory se v obci Milín začaly konat v roce 2014, zpočátku to byl pouze jediný a v podnázvu měl příobecní. Netrvalo dlouho a tábory se rozmnožily, např. v roce 2017 jich bylo pět (pět  různého zaměření). A tak se rodiče nemusí obávat, že by se jejich děti o prázdninách mohly nudit!

Od roku 2017 je projekt Příměstské tábory Milín spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu z výzvy MAS Podbrdsko a Operačního programu zaměstnanost je přispět k posílení harmonizace zaměstnanosti a péče o děti do 15 let a umožnit rodinám vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů a zároveň jim zaručit jistotu bezpečného a smysluplného trávení volného času jejich dětí.

V roce 2018 získala Obec Milín další dotaci na projekt Příměstské tábory na Podbrdsku. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a jejím cílem je přispět k posílení harmonizace zaměstnanosti a péče o děti do 15 let. Projekt umožní 60 rodinám v době školních prázdnin vyhovět požadavkům svých zaměstnavatelů.

 

Od roku 2020 Obec Milín realizuje další projekt Příměstské tábory do třetice Milín, který je opět spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je pomoci rodičům malých dětí sladit zaměstnanost s péčí o děti v období školních prázdnin (jarních i letních). 

Podmínky všech projektů:

Díky dotaci je možné v každém turnusu poskytnout určitý počet míst (max. 15) za zvýhodněnou cenu. Rodiče, kteří chtějí této možnosti využít, musí splnit podmínky dotačního programu a mít vazbu na trh práce v zájmovém území MAS Podbrdsko, což doloží potvrzením od zaměstnavatele nebo úřadu práce o vedení v evidenci, či potvrzením o studiu nebo probíhající rekvalifikaci. Podnikatelé (OSVČ) doloží výpis z ČSSZ o platbách sociálního pojištění. Týká se obou rodičů (žijících s dítětem ve společné domácnosti).

V následujícím odkazu najdete obrázek Územní působnost MAS Podbrdska. Rodiče přihlašovaných dětí by měli mít trvalé bydliště nebo místo výkonu práce na území MAS Podbrdsko či přihlašované dítě navštěvuje školu v území MAS Podbrdsko:

Mapa - územní působnost MAS Podbrdska

Příměstské tábory Milín a Příměstské tábory na Podbrdsku

plakát - Příměstské tábory do třetice Milín

Provozní řád