Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů, např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který nařizuje obcím zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.
Pokud potřebujete něco rychle najít, použijte vyhledávací tlačítko vpravo nahoře.
Obec dále zajišťuje pro své občany dvě služby zdarma, které se rovněž týkají informovaní občanů. Jednou ze služeb je aplikace V obraze - pravý svislý sloupec (pro uživatele "chytrých mobilů". A další službou je Smart Info - rovněž pravý svislý sloupec (jde o rozesílání zpráv e-mailem nebo sms). Se zřízením obou služeb Vám mohou pomoci knihovnice, pokud si přinesete s sebou svuj mobil v otvírací době knihovny.

Za obec Milín Dana Reiterová, radní (a zároveň webový správce)

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme, že níže uvedené dokumenty sou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese: obecni-urad/uredni-deska/ - v položce Rozpočet obce.

Schválený rozpočet na rok 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026

Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2024

Závěrečný účet za rok 2023

Do dokumentů v písemné podobě lze nahlédnout na Obecním úřadě Milín, v kanceláři č. 9.