Navigace

Obsah

Úřední deska je umístěna na pozemku p. č. 947/15 v k. ú. Milín (před vchodem na radnici).

Níže je zveřejněna „Elektronická úřední deska“, která je v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,  správního řádu - úřední deskou umožňující dálkový přístup a je svým obsahem shodná s běžnou úřední deskou.

Upozornění:

Na úřední desce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu skončení lhůty jsou sejmuty a přesouvají se do tzv. „Archivu složek dokumentů“. (Lze v nich též hledat po vybrání políčka Zobrazit: archivní záznamy.)

Dokumenty opatřené podpisy a razítkem jsou uloženy v agendě OÚ Milín.

Ostatní dokumenty, které OÚ zveřejňuje a nepodléhají povinnosti zveřejnění na úřední desce, jsou uvedeny v Novinkách nebo v jiných příslušných záložkách.


Oznámení občanům

Prodej a pronájem

Jednání zastupitelstva

Rozpočet obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtová změna č. 5 27.09.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 4 30.06.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 3 30.05.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 2 14.04.2023 31.12.2023
Rozpočtová změna č. 1 10.03.2023 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Milín 2023-2025 schválený 15.12.2022 31.12.2025
Schválený rozpočet na rok 2023 15.12.2022 31.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Milín - 2023 - 2025 návrh 30.11.2022 31.12.2025

Stavební úřad

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zahájení ÚŘ, k. ú. Kozárovice 29.11.2023 15.12.2023
Informace o zveřejněných dokumentech 27.02.2018

Smlouvy

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejnoprávní smlouva - TJ Ligmet Milín 05.06.2023 31.12.2023

Obecní vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 1/2023, kterou se stanoví část společných školských obvodů základní školy 12.05.2023 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 2/2023, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 12.05.2023 31.12.2023
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků 17.12.2022 31.12.2024
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - obecně závazná vyhláška č. 2/2022 15.12.2022 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Milín č.2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 16.12.2021
Obecně závazná vyhláška obce Milín č.1/2021 o místním poplatku z pobytu 17.03.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 11.09.2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2020 - Požární řád obce 15.07.2020
Řád veřejného pohřebiště 08.04.2020
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 17.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Milín č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 17.12.2019
Vyhláška č. 17 (z r. 2003) - požární ochrana při větších akcích 17.01.2018
Vyhláška č. 26 (2005) - veřejný pořádek a čistota v obci 17.01.2018
Vyhláška č. 2 (2011) - místní poplatek (herní automaty) 17.01.2018
Vyhláška č. 1 (2013) - komunální a stavební odpad 17.01.2018
Nařízení obce Milín č. 1 (2018) - tržní řád 17.01.2018