Navigace

Obsah

1.světová válka a období meziválečné

Na sv. Annu dne 26. července 1914 byla vyhlášena mobilisace. Veškeré mužstvo povinné vojenskou službou do 39 let muselo ve čtyřiadvaceti hodinách nastoupit. V krátké době následovaly další ročníky až do 50 let věku. Poté následovaly také odvody nevojáků. Ostatní (starší muži, ženy, děti) vedli hospodářství. Mnoho školních dětí muselo vypomáhat při polních pracích, čímž trpěla školní docházka. Nastal všeobecný nedostatek potravin a dalších životních potřeb. 
 

Jejich ceny závratně stoupaly. Posléze byl zaveden přídělový systém, tzv.. "enky" (moučenky, chlebenky atd.). Pro vojenské účely byly z kostelů odebírány zvony. Na těchto stránkách však není možné popisovat jednotlivé boje a události 1. světové války.
Válka skončila a 28. října 1918 byla vyhlášena samostatnost Československa. Čeští vojíni spěchali ze všech front zpět do své osvobozené vlasti.


prvni_legionarV r. 1917 podala obec Milín žádost o přidělení vojenských zajatců pro polní práce. Do Milína přicestovali ruští zajatci ze zajateckého tábora ve Spratzernu. Zajatcům byla vyplácena mzda 25 korun na 10 dnů. Dostávali příděly potravin ve výši nároku jako občané obce. Milínský kronikář charakterisuje události v říjnu 1918 takto: Zpráva o převratu se dostala do obce telegrafickou cestou na nádraží a odtud byla rychle sdělena do obce. Přestože lidé byli o politickém vývoji informováni novinami, rychlý spád událostí k 28. říjnu 1918 způsobil, že zpráva o vyhlášení československé samostatnosti zapůsobila jako blesk a lidé si jí sdělovali od úst k ústům. Odpolední vlaky od Prahy přijížděly již vyzdobeny prapory národních barev. Cestující z Prahy a z Příbrami, horníci a dělníci přinášeli zvěsti o tom, co se jinde děje, každé slovo bylo přijímáno s nepopsatelnou radostí. Ačkoliv bylo pondělí, všední den, na práci nebylo pomyšlení, světnice a domovy byly malé pro tolik dojmů a tolik radosti, kterou se chvěla srdce i duše a slzy se draly do očí. Děti byly propuštěny ze školy, jejich prostřednictvím se tak zpráva o události dostala včas i do přiškolených obcí, kam nebylo jiného spojení. prvni_legionar2Pozdě do večera je po Milíně živo, všude se debatuje. Vojáci na dovolené strhávají se z čepic tzv.. "jablíčka" s označení "K" (císař Karel) nebo ještě FJI (císař Frant. Josef I). Značení se zaměňuje stužkami národních barev. Místní mládež si neodpustila "žert" a německé firmy místních židovských obchodníků rozvěsila i po stromech. Odstraněny byly německé nápisy na četnické stanici i na poště. Tabulky s rakouskými orly byly odstraněny i v milínských trafikách. Na zahraničním odboji měl Milín značnou účast:
14 ruských legionářů
8 italských legionářů
2 francouzští legionáři

V 1. světové válce padlo a zemřelo celkem 38 milínských občanů.prvni_pomnikPomník obětem první světové války v Milíně, signováno J.V. Dušek Tábor, z r. 1929.
Nápis: "Braňte práci / dědictví otcovo - vykoupené krví" Autor: Obec Milín ©