Navigace

Obsah

Kam chceš dojít - Projekt PČR

Typ: náš tip | ostatní
Kam chceš dojít - Projekt PČR 1 Jedná se o projekt zaměřený na drogovou prevenci, který vytvořili policisté z Územního odboru Příbram a pracovníci Věznice Příbram. Ve školním roce 2021/2022 zahájili pilotní projekt na šesti základních školách.

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Územní odbor Příbram

                                                                                                                         5. duben 2022

Kam chceš dojít…?

„Neudělej chybu a nevydej se špatnou cestou.“

Jedná se o projekt zaměřený na drogovou prevenci, který vytvořili policisté z Územního odboru Příbram a pracovníci Věznice Příbram. Ve školním roce 2021/2022 zahájili pilotní projekt na šesti základních školách.

Jednou z priorit Policie ČR je boj proti nelegálním drogám. Drogová kriminalita má vzestupnou tendenci, současně klesá věková hranice prvouživatelů psychotropních látek. Samotné zneužívání těchto látek je velmi často spjato s trestnou činností majetkového charakteru. Drogy jsou drahé, závislé osoby potřebují na jejich nákup denně až několik tisíc korun. Finanční prostředky velmi často získávají trestnou činností či prostitucí. Jak z praxe vyplývá, převážnou část krádeží páchají uživatelé drog. Ve věznicích jsou odsouzení průměrně z 80 % osoby závislé na drogách.

„Jakýkoli projekt tohoto typu velice vítáme“, říká ředitel Věznice Příbram, plk. Petr Červený, „prevence kriminality je v dnešní době velice potřebná. Většina odsouzených mužů i žen má drogovou minulost, nebo alespoň zkušenost. Přál bych si, aby se úspěšnost takovýchto projektů v budoucnu projevila jak klesající recidivou, tak také nižšími počty našich ´klientů´.“

Při prováděných přednáškách v prvních ročnících středních škol policisté zjistili, že většina mladistvých nemá základní právní povědomí o trestněprávní odpovědnosti v oblasti trestné činnosti související se zneužíváním omamných a psychotropních látek. Navíc nevědí, jak drogy vypadají, co jim může být nabízeno a v jaké formě.

Projekt představuje netradiční formu prevence kriminality kombinující:
- přednáškovou činnost specialistů Policie ČR a Vězeňské služby, kteří cílovou skupinu žáků 8. a 9. tříd seznámí s druhy omamných a psychotropních látek objevujících se na Příbramsku, jejich možné mutace, se způsoby a aktuálními trendy nabízení těchto látek tzv. prvouživatelům, dále varují před riziky spojenými s nabízením, experimentováním či zneužíváním drog, informují o vztahu zneužívání drog k dalším druhům kriminality, o trestně-právních následcích a trestně-právní odpovědnosti, která vzniká 15. rokem života.
V rámci druhé přednášky se děti dozví o režimu ve věznicích, jaký je účel výkonu trestu, ale také, že se někteří lidé pokouší v balíčcích pašovat drogy za zdi věznic.

 - zapojení vybraných odsouzených k sepsání dopisu, jehož obsahem je popsání jejich životní cesty vedoucí přes drogy až k výkonu trestu odnětí svobody, tato činnost souvisí s jejich procesem resocializace. Součástí dopisu je i zaujetí postoje odsouzeného ke spáchaným skutkům a možné „poselství“ pro čtenáře, včetně důležitosti osobní svobody,

- začlenění preventivního programu do hodin výchovy k občanství, kde děti s dopisy od odsouzených pracují. Jde o to, ukázat jim nejzazší dopad zneužívání drog, poučení se z chyb jiných,

- aktivní zapojení žáků ve formě vypracování otázek na odsouzeného, pracovníky policie nebo věznice,

- zodpovězení dotazů odsouzeným prostřednictvím předtočeného videa. Jedná se o bezpečné kontaktování cílové skupiny se skutečnými osobami, které byly odsouzeny za drogovou kriminalitu. V rámci projektu je respektována ochrana osobních údajů a zachována anonymita.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.; komisař


Vytvořeno: 5. 4. 2022
Poslední aktualizace: 5. 4. 2022 13:35
Autor: Knihovna správce