Navigace

Obsah

Představujeme Svaz tělesně postižených v Milíně

Typ: náš tip | ostatní
Svaz tělesně postižených v ČR, zapsaný spolek, Místní organizace Milín má dvě registrované služby: ,,Odborné sociální poradenství“ a ,, Sociálně aktivizační služby“.

Představujeme

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. Místní organizace Milín

 

Svaz tělesně postižených v ČR, zapsaný spolek, Místní organizace Milín má  dvě registrované služby - ,,Odborné sociální poradenství“ a ,, Sociálně aktivizační služby“.                                    Cílovou skupinou jsou senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením.                                              Věková struktura cílové skupiny je bez omezení věku.                                                                  Forma poskytování služby je ambulantní.

Odborné sociální poradenství

Základní činnosti poskytované služby - sociální poradenství je  registrovanou sociální službou podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou se zaměřením na osoby s tělesným postižením, se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, nemají informace o dostupných službách a nedokáží ji řešit vlastními silami. Služba může pomoci v oblasti základního a odborného sociálního poradenství.

Základní poradenství poskytuje informace směřující k řešení nepříznivé soc. situace, informace o návazných a alternativních soc. službách a jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

Odborné poradenství poskytuje , pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, informace k řešení nepříznivé sociální situace, přednášky a semináře se sociální a zdravotní tématikou se zaměřením na potřeby všech klientů.

Informace poskytujeme – osobně (návštěva klienta v poradně), telefonicky, elektronicky.

Kontaktování poradny – osobně (v úřední dny), telefonicky (607 618 727), e-mailem (stpmilin@seznam.cz), dopisem (adresa – Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Místní organizace Milín, Václavská 261, 262 31 Milín), datové schránky ( bwgg8td), po předchozí telefonické domluvě i mimo pracovní dny.

Neposkytujeme – poradenství v komerčních záležitostech, zastupování v právních sporech, finanční podporu a ubytování.

Nabízíme bezplatnou, důvěrnou a nestrannou pomoc, věcné informace o Vašich právech a povinnostech, kontakty na organizace na odbornou pomoc.

Poradna nemá výkonnou pravomoc.

 

Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením: Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách konkrétně paragraf § 66 upřesňuje definici této služby: Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, případně terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.

V aktivizačních službách organizujeme pravidelné kondiční cvičení, kurzy trénování paměti, rukodělné a výtvarné činnosti, zájmové aktivity, ozdravné a rekondiční pobyty, návštěvy kulturních akcí, poznávací a naučné zájezdy, přednášky a semináře za účasti odborníků, dny otevřených dveří, vydáváme občasný bulletin ,,Přítel“ s informacemi o dění v organizaci, pravidelné články do Milínského zpravodaje, na webové stránky a na facebook.

Informace poskytujeme – osobně (návštěva klienta v centru STP Milín), telefonicky, elektronicky.Kontaktování poradny – osobně (v pracovní dny), telefonicky (607 618 727), e-mailem (stpmilin@seznam.cz), dopisem (adresa – Svaz tělesně postižených v ČR z.s., Místní organizace Milín, Václavská 261, 262 31 Milín), datové schránky ( bwgg8td), po předchozí telefonické domluvě i mimo pracovní dny.                                                                                     Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bez úhrady.

 


Vytvořeno: 31. 1. 2023
Poslední aktualizace: 31. 1. 2023 15:44
Autor: Marie Vondrášková