Navigace

Obsah

Zprávy

Sběr železného šrotu

Obec Milín ve spolupráci s hasiči připravila sběr železného šrotu. Železný šrot budou hasiči svážet v pátek 19. dubna (v odpolední hodinách) a v sobotu 20. dubna 2024. celý text

ostatní | 10. 4. 2024 | Autor: Knihovna správce

Nový web o jízdních řádech PID

PID zprovoznil nový web, kde jsou zveřejněny i nově navrhované autobusové linky, které by měly platit od prosince 2024. Do konce dubna je možné připomínkovat. Můžete zaslat i do knihovny - do 25.4.2024 a obec následně zašle do PID. celý text

ostatní | 8. 4. 2024 | Autor: Knihovna správce
plakát

Očkování proti vzteklině

MVDr. Dubec bude v Milíně očkovat zvířata proti vzteklině:
v sobotu 4. května 24 - u pošty v 9:15 a na Kojetíně v 9:25
celý text

ostatní | 8. 4. 2024 | Autor: Knihovna správce

Harmonogram uzavírek v souvislosti se stavbou D4

OÚ Milín průběžně aktualizuje informace o plánovaných uzavírkách a objízdných trasách. celý text

ostatní | 4. 4. 2024 | Autor: Knihovna správce
leták

Přihlašování na příměstské letní tábory od 18. března 2024

Obec Milín letos uspořádá 6 turnusů letních příměstských
táborů. celý text

ostatní | 14. 3. 2024 | Autor: Správce Webu

Výkopové práce v ul. 11. května - od 1. 4. do 3. 5. 2024

Z důvodu výstavby optického kabelu bude v Milíně u křižovatky ul. Emanuela Bořického a 11. května proveden výkop (1 x 1 m). V případě nutnosti bude doprava řízena kyvadlově. celý text

ostatní | 8. 3. 2024 | Autor: Knihovna správce
Uzavírka Luh

Uzavírka silnice směr Luh a Pečice od 15. 3. 2024

Na webu obce Pečice je zveřejněna uzavírka na dobu od 15. 3. 2024 do 15. 7. 2024 na komunikaci III/11818 (z Milína směr Luh, Pečičky). celý text

ostatní | 8. 3. 2024 | Autor: Knihovna správce

Pošta v Milíně - otvírací doba od března do dubna 2024

Česká pošta informovala OÚ Milín o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny Milín z provozních důvodů.
V pondělí a ve středu: 11-12 h a 13-17 h (místo do 18 h).
Ostatní dny zůstávají stejné, tj. úterý, čtvrtek a pátek: 8-12 h a 13-15 h.

celý text

ostatní | 1. 3. 2024 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce sídliště oceněna

Obec Milín získala ocenění Český energetický a ekologický projekt roku 2022 (v kategorii B1 – stavby nad 10 mil. Kč), kterou získala společně s projekčním ateliérem ABateliér. celý text

náš tip, ostatní | 2. 2. 2024 | Autor: Knihovna správce

Nástupní autobusové zastávky v Milíně

Od prosice 2023 došlo v souvislosti s neprůjezdností Milína kvůli výstavbě D4 ke změně nástupních i výstupních autobusových zastávek. V lednovém Milínském zpravodaji vyšla souhrnná tabulka příbramských autobusů, ale nejsou zde uvedeny přesné nástupní zastávky. celý text

ostatní | 13. 1. 2024 | Autor: Správce Webu

Společnost Gas Storage CZ podpořila dětské hřiště v Buku u Milína

Nová energie pro nové hřiště
Nově vybavené hřiště za téměř 200 tisíc Kč z větší části pokryl grant od Gas Storage CZ (dříve RWE Gas Storage CZ).
celý text

ostatní | 27. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Dočasná změna trasy autobusové linky č. 300419

Od 24. dubna 2023 je vedena trasa autobusové linky PID č. (300)419 v úseku Milín - Pečičky odklonem. celý text

ostatní | 2. 5. 2023 | Autor: Knihovna správce

Prodej stavebního pozemku ve Stěžově - elektronická aukce č. 4

Obec Milín prodává stavební pozemky formou elektronické aukce - nyní jde o pozemek č. 03. Aukce bude 11. srpna 2022. celý text

náš tip | 22. 7. 2022 | Autor: Knihovna správce

Prodej stavebního pozemku ve Stěžově - elektronická aukce č. 3

Obec Milín prodává stavební pozemky formou elektronické aukce - nyní jde o pozemek č. 02. Aukce bude 28. 7. 2022. celý text

ostatní | 8. 7. 2022 | Autor: Knihovna správce

Prodej stavebních pozemků ve Stěžově - elektronická aukce

Obec Milín bude prodávat 6 stavebních pozemků formou elektronické aukce. celý text

ostatní | 30. 6. 2022 | Autor: Knihovna správce
Nové hřiště návrh 1

Školní multifunkční hřiště

ZŠ Milín působí jako spádová škola i pro okolní obce. Zřizovatel i škola se snaží podporovat jejich všestranný rozvoj. Obec Milín investovala významnou částku do obnovy školní tělocvičny, stále však chybí kvalitní venkovní hřiště pro sportovní a jiné pohybové aktivity žáků. celý text

ostatní | 17. 5. 2022 | Autor: Knihovna správce
vlajka

Milín pomáhá Ukrajině

Obec zřídila sbírkový účet na podporu Ukrajinců, kteří budou ubytováni v naší obci. Číslo účtu: 4642809379/0800
Dále v textu najdete odkaz, kde uvidíte stav účtu. celý text

ostatní | 4. 3. 2022 | Autor: Knihovna správce