Navigace

Obsah

BOŘICKÝ EMANUEL VINCENC (1840 - 1881)

Typ: ostatní
BOŘICKÝ EMANUEL VINCENC (1840 - 1881) Univerzitní profesor, zakladatel české mineralogie a petrografie, popsal několik nových minerálů, učenec světového jména. Narodil se 11. prosince 1840 v Milíně. Byl synem místního učitele a rod Bořických byl na milínské škole častým jménem. Emanuel vystudoval akademické gymnázium v Praze, zde byl zřejmě velice nadaným žákem.

Po maturitě vstoupil na Universitu Karlovu, tehdy německou, aby se zde zabýval studiem přírodních věd. Přímluvou profesora lučby Dr. Rochlera mu bylo v jeho hmotné tísni přiznáno stipendium. Při častých návštěvách Českého musea si získal mnoho přátel a rádců v oboru přírodních věd. Na jejich radu se Emanuel věnoval studiu geologoe a mineralogie, přičemž soustavně pracoval v museu, kde byl roku 1865 jmenován asistentem mineralogické sekce. Asistentem v tomto oboru se stává i na pražské univerzitě. 

V roce 1867 promován na doktora filosofie a následujícího roku obdržel profesorské místo na obecném reálném gymnáziu v Praze na Malé Straně. V roce 1869 jmenován kustodem mineralogického oddělení Musea království českého. Téhož roku habilitoval jako soukromý docent petrografie. 

Roku 1871 byl povolán na univerzitu jako mimořádný profesor mineralogie s vyučovacím jazykem češtinou. Řádným profesorem byl jmenován krátce před svou smrtí roku 1881. 

Zemřel následkem úrazu, když upadl na ledě při přecházení zamrzlé Vltavy na Kampě. Bořický sepsal více než 60 vědeckých prací. Hlavním oborem byla Bořickému ponejvíce mikroskopická a chemická petrografie. Na základě svých výzkumů se stal mezinárodně uznávaným vědcem. Byl také jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk. 

Pochován byl původně na malostranském hřbitově a později jeho ostatky byly převezeny na olšanský hřbitov, kde má hrob.


Roku 1882 byl v Milíně založen "Čtenářský spolek Bořický". Dr. Emanuelu Bořickému byla na jeho rodném domě čp. 75 v Milíně (ulice 11. května) roce 1882 odhalena pamětní deska. Navíc jeho jméno je vytesáno do kamene a umístěno spolu se jmény ostatních nositelů medaile E. Bořického na čestném místě v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6

Od roku 1965 uděluje Karlova univerzita v Praze domácím i zahraničním vědcům, kteří se zasloužili o pokrok v petrografii, mineralogii či geochemii medaili profesora Dr. E. Bořického.

Informace o E. Bořickém a jeho odkazu se dočtete také na stránkách Ústavu petrografie a strukturní geologie.

Informace o E. Bořickém z Pamětní knihy městyse Milína díl II. (kroniky)

Autor: Obec Milín © 


Přílohy

Vytvořeno: 18. 11. 2017
Poslední aktualizace: 10. 9. 2021 10:07
Autor: Správce Webu