Navigace

Obsah

Zde na webových stránkách obce Milín umožňujeme zveřejnění smutečního oznámení (parte).

Pokud si přejete parte zveřejnit, zaneste jej, prosím, buďto osobně do knihovny či na OÚ, nebo jej pošlete na email: knihovna@milin.cz - s poznámkou, zda chcete nechat trvale nebo nějakou omezenou dobu (týden, měsíc...)


 

„Nic není tak nesnadné, jako najít vhodná slova pro velkou bolest.“ (filosof Seneca)

Vážení spoluobčané, drazí pozůstalí,

přidali jsme na webové stránky obce rubriku Smuteční oznámení. Věřte, že zprávy o odchodu našich spoluobčanů a Vašich blízkých zanechávají smutek i v nás. Respektujeme to, že si někdo pohřeb nebo veřejné rozloučení nepřeje nebo si ani nepřeje o této události informovat. Na druhou stranu vnímáme zveřejnění tištěného parte na vývěskách jako pozvánku na sice smutnou, ale veřejnou a přes všechny slzy a pohnutí slavnostní událost, případně jako přání informovat o odchodu blízkého člověka i ostatní spoluobčany. Můžeme pak buď účastí na posledním rozloučení, nebo jen v myšlenkách poděkovat za sice skončený, ale naplněný život, který blízké ovlivnil a v mnoha lidech nechal stopu nebo vzpomínku, život naplněný prací a přátelstvím. V této souvislosti snad stále ještě platí slova, která napsal anglický básník John Donne: „Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva.“

            Krom odchodu Vašeho blízkého je smutné i to, když se spoluobčané nestihnou se svým známým, kamarádem, bývalým spolužákem nebo spolupracovníkem rozloučit, protože se o této příležitosti nedozvěděli. A jak všichni vnímáme, internet a sociální sítě jsou dostupné všude a kdykoli, tak je pro tento účel využíváme.

            Věřte, vážení spoluobčané, že jako jsme za obec s Vámi v běžných chvílích života, tak jsme s Vámi i v těch chvílích nejsmutnějších.

Vladimír Vojáček, starosta

Zprávy

parte J. Stejskal

Náhle nás opustil pan Josef Stejskal

Pan Josef Stejskal zemřel 26. května 2024 ve věku nedožitých 75 let.
S naším drahým zemřelým se rozloučíme 30. května 2024 v 11.00 hodin v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami celý text

ostatní | 29. 5. 2024 | Autor: Knihovna správce
parte

Zemřel pan Jiří Vostarek

Rozloučení s drahým zesnulým se konalo v úterý 21. 5. 2024 ve 12.00 hodin v obřadní síni Na Hvězdičce v Příbrami. celý text

ostatní | 28. 5. 2024 | Autor: Knihovna správce