Obsah

Rada

Organizační zařazení

Obec Milín

Hlavní adresa

11. května 27
262 31 Milín

Bankovní spojení

Běžný účet: 521700379/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Křížek Karel, Mgr., MBA
BEZPP
rada obce
Pacovský Marcel, Ing.
BEZPP
rada obce
Reiterová Dana
BEZPP
rada obce
Vojáček Vladimír, Ing.
BEZPP
rada obce
Štván Ondřej rada obce