Obsah

Stavební úřad je k 1. červenci 2024 zrušen

Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů byl  Stavební úřad v Milíně zrušen.

Jeho činnost v původním rozsáhlém území zajišťuje:

Městský úřad Příbram, Odbor Stavební úřad a územní plánování, Tyršova 19, 261 01 Příbram

území obcí: Bohostice, Bukovany, Cetyně, Chraštice, Kozárovice, Lazsko, Lešetice, Milín, Ostrov, Pečice, Radětice, Smolotely, Solenice, Těchařovice, Vrančice, Zalužany a Zbenice

Městský úřad Sedlčany, Odbor výstavby a územního plánování, náměstí T. G. Masaryka 34, 264 01 Sedlčany.

území obcí: Klučenice a Milešov.

 

Nedokončené spisy byly předány MěÚ Příbram a MěÚ Sedlčany.

Uzavřené spisy ze spisovny budou předány v průběhu srpna 2024. Při potřebě nahlédnutí do spisů ze spisovny je možné kontaktovat:

Renata Melicharová, tel. 602 461 014,

Petr Walenka, tel. 606 707 236.

 

 

Petr Walenka, tajemník úřadu