Obsah

Strategický plán rozvoje obce

Obec Milín neměla doposud vytvořen plán rozvoje. Požadavkem dnešní doby je stanovit plán, kterým by se měla obec ubírat v období let 2008 – 2018. Za velmi důležité a klíčové pro rozvoj obce považujeme období do roku 2013. 

plán obce
Budoucnost obce je nejistá jen tehdy, pokud si jeho samospráva nestanoví cíle 
a priority a nebude se řídit tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které obec má ke svému rozvoji a ku prospěchu všech jeho obyvatel i návštěvníků. 

Strategický plán je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale dále pro každého občana, který chce znát záměry samosprávy. Strategický plán je nutnou podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací z fondů Evropské unie. 
Dodržování priorit a realizace plánu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života jejích občanů. 

Každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří ji utvářejí. Rozvoj obce je důležité realizovat pro ně, ale také především s nimi. Doufáme, že nám pomohou realizovat stanovené náročné cíle. 

Ing. Pavel Nekl, starosta obce
Ing. Vladimír Vojáček, zástupce starosty
 

Zprávy

#

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Do 8. června 2014 máte možnost podat buď za podnikatelský subjekt nebo za neziskovou organizaci v rámci regionu MAS Podbrdsko projektový záměr (jednoduchý formulář je v příloze), který poslouží jako podklad pro vypsání cílených dotačních řízení. celý text

ostatní | 22. 5. 2014 | Autor: Správce Webu
#

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Podbrdsko o. s. vyhlašuje Tréninkovou výzvu k předkládání žádosti o podporu v rámci opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění z Programu rozvoje venkova ČR. Cílem výzvy je podpora jednorázových propagačních akcí na území Podbrdsko v oblasti kultury, sportu a péče o životní prostředí. Maximální výše podpory na propagační akci je 15 000 Kč. celý text

ostatní | 14. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
#

ROZVOJ REGIONU - SCHŮZE

Veřejné projednávání strategie rozvoje regionu se uskuteční v úterý 14. ledna 2014 od 16.00 hodin ve 2. patře Centra volnočasových aktivit v Milíně. Schůzka je určena nejen členům občanských sdružení a spolků, ale i podnikatelům, živnostníkům a široké veřejnosti. celý text

ostatní | 10. 1. 2014 | Autor: Správce Webu