Obsah

VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Typ: ostatní
VÝZVA K PODÁVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ Do 8. června 2014 máte možnost podat buď za podnikatelský subjekt nebo za neziskovou organizaci v rámci regionu MAS Podbrdsko projektový záměr (jednoduchý formulář je v příloze), který poslouží jako podklad pro vypsání cílených dotačních řízení.

MÁTE NÁPAD JAK ZLEPŠIT ŽIVOT V NAŠEM KRAJI? NAPIŠTE NÁM!
Místní akční skupina PODBRDSKO právě intenzivně připravuje svoji rozvojovou strategii, která bude v aktuálním programovacím období EU 2014-2020 důležitým nástrojem pro rozvoj do našeho regionu.
Projektové záměry může předkládat každý, kdo provozuje svoji činnosti na území MAS PODBRDSKO (obce, podnikatelé, živnostníci, neziskové organizace a další subjekty). Všechny projektové záměry budou pečlivě vyhodnoceny a zpracovány do integrované rozvojové strategie MAS PODBRDSKO.
POZOR: Nejedná se o žádosti na poskytnutí dotace, na jejichž základě bude Váš projekt nyní financován! Projektové záměry budou v této fázi pouze zařazeny do strategie rozvoje regionu. Pokud bude tato strategie schválena k financování z prostředků EU, bude MAS moci vyhlašovat výzvy k předkládání projektů ucházejících se o dotaci.
Výzvy k předkládání projektů nemůžeme psát v období 2015-2020 na něco, o co není nyní v území zájem. Proto je nyní nutné zahrnout do strategie co možná nejvíce projektových záměrů, které směřují ke zlepšení kvality života v našem regionu. Když budete chtít něco zlepšit a nyní nám to formou projektového záměru neřeknete, nebudeme schopni připravit strategii, která Vám dá možnost žádat v budoucnu na Váš projekt finanční podporu. Potřebujeme znát priority obyvatel našeho regionu. Čím více lidí se do přípravy strategie zapojí, tím pestřejší bude okruh témat, které strategie řeší.
Pomozte nám přinést do našeho regionu důležité finance k zlepšení života v našem chudém kraji! Zapojte se i Vy se svými nápady! Velmi stojíme o Vaše názory a záměry!
Věnujte pár minut vyplnění projektového formuláře na internetových stránkách www.maspodbrdsko.cz a nebo na Facebooku (Místní akční skupina Podbrdsko).
Pokud nevyužijete formulář, je nutno alespoň dodržet následující základní strukturu:
- KDO (jméno či název předkladatele)
- KDE (v které obci či její části, případně regionu)
- CO (popis záměru, projektu, problému, požadavku)
- PROČ (alespoň stručné odůvodnění)
Vaše náměty nám pošlete na email: maspodbrdsko@seznam.cz
Nejpozdější termín odevzdání projektových záměrů je 8. 6. 2014.
V případě dotazů nás kdykoli oslovte buď emailem, na Facebooku (Místní akční skupina Podbrdsko) nebo i osobně v naší kanceláři v Rožmitále na Zdravotním středisku (1. patro, 1. dveře).
Děkuji za spolupráci!
Jana Filinová, kancelář MAS PODBRDSKO 


Příloha

Vytvořeno: 21. 11. 2017
Poslední aktualizace: 21. 11. 2017 21:08
Autor: Správce Webu