Obsah

Zpět

Oznámení veřejnou vyhláškou Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu ( pozemní komunikace III/11812 a SO 143.9 v lokalitě Buk)

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Datum sejmutí: 10. 12. 2022

Zodpovídá: Podatelna Švagrová

Zpět