Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška O doručování veřejnou vyhláškou podle §25 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (převzetí písemnosti pí. Kateřina Honzíková)

Vyvěšeno: 13. 11. 2020

Datum sejmutí: 29. 11. 2020

Zodpovídá: Podatelna Švagrová

Zpět