Obsah

Úřední služby 

Zde najdete přehled plateb a různé formuláře, které se používají na Obecním úřadě Milín.

Název: Termín: Formulář, odkaz: Poznámka:
Kácení dřevin (žádost) při veget. klidu Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (přiznání) do 3 měs. věku Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (každoročně) do 15. května Vyhláška včetně ceníku na OÚ 1. p.
Známka na popelnici začátkem března 2019 TKO 1-2/2019 na OÚ 1. p.
Známka na bioodpad průběžně Ceník a inform. na OÚ 1. p.
Obecní dotace (žádost) do 31. ledna V menu dotace na OÚ 1. p.
Pronájem hrobu, rozptyl na 10 let Ceník z r. 2006 na OÚ 1. p.
Pronájem veřejného prostranství (prodej aj.) před akcí Vyhláška včetně ceníku na OÚ 1. p.
Hlášení rozhlasem před akcí Informace a ceník na OÚ 1. p. a v knihovně
Inzerce v Milínském zpravodaji do uzávěrky Ceník Milínský zpravodaj
Předplatné zpravodaje (na následující rok) 15.11. - 15.12. Milínský zpravodaj

Informace v knihovně

 

Vyhlášky a řády najdete na Úřední desce.

 

Ceníky OÚ Milín:

Ceník služeb v knihovně (z r. 2017)

Pozn.: další ceníky budou postupně zveřejňovány