Obsah

Úřední služby 

Zde najdete přehled plateb a různé formuláře, které se používají na Obecním úřadě Milín.

Název: Termín: Formulář, odkaz: Poznámka:
Kácení dřevin (žádost) při veget. klidu Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (přiznání) do 3 měs. věku Zde ke stažení na OÚ 1. p.
Poplatek ze psa (každoročně) do 15. května Vyhláška včetně ceníku na OÚ 1. p.
Známka na popelnici do 31. ledna TKO 2018 na OÚ 1. p.
Známka na bioodpad průběžně Ceník a inform. na OÚ 1. p.
Obecní dotace (žádost) do 31. ledna V menu dotace na OÚ 1. p.
Pronájem hrobu, rozptyl na 10 let Ceník z r. 2006 na OÚ 1. p.
Pronájem veřejného prostranství (prodej aj.) před akcí Vyhláška včetně ceníku na OÚ 1. p.
Hlášení rozhlasem před akcí Informace a ceník na OÚ 1. p. a v knihovně
Inzerce v Milínském zpravodaji do uzávěrky Ceník Milínský zpravodaj
Předplatné zpravodaje (na následující rok) 15.11. - 15.12. Milínský zpravodaj

Informace v knihovně

 

Vyhlášky a řády najdete na Úřední desce.

 

Ceníky OÚ Milín:

Ceník služeb v knihovně (z r. 2017)

Pozn.: další ceníky budou postupně zveřejňovány