Obsah

PROCHÁZKY MILÍNSKEM 2011

Prostřednictvím výletů do okolí a krátkých procházek Milínem se snažíme dozvědět o naší obci něco víc, podívat se na místa, která nejsou běžně přítupná, vyzpovídat majitele zajímavých nemovitostí, zavzpomínat s pamětníky. K našim výpravám, o kterých se široká veřejnost dozvídá z plakátů a hlášení místním rozhlasem, se může kdykoli a kdokoli připojit. Bude vítán!.