Obsah

Přehled kronikářů Milína od r. 1931

Zákon o kronikách č. 132/2006: Text zákona

Povinnost ukládání kronik do státních archivů je popsána v metodickém stanovisku MV.

Zájemci o konzultaci s kronikářem Jiřím Vostarkem jej mohou kontaktovat: JirkVostarek@seznam.cz

Odkaz na matriky - knihy (záznamy narození, úmrtí a oddavek od r. 1637 do 1928) - naskenované Státním oblastním archivem Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?2

Kroniky Milína:

Valentova kronika