Obsah

Zákon o kronikách č. 132/2006: Text zákona

Povinnost ukládání kronik do státních archivů je popsána v metodickém stanovisku MV.

Zájemci o konzultaci s kronikářem Jiřím Vostarkem jej mohou kontaktovat: JirkVostarek@seznam.cz

Odkaz na matriky - knihy (záznamy narození, úmrtí a oddavek od r. 1637 do 1928) - naskenované Státním oblastním archivem Praha: http://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchMatrikaPage?2

Kroniky Milína:

Přehled kronikářů v Milíně

V Knihovně Dr. E. Bořického jsou v elektronické podobě oskenované obecní kroniky. Kdo by měl zájem o nahrání v kvalitnějším rozlišení, může si přinést vlastní flashdisk a nechat si konkrétní kroniky nahrát. (Tato služba však není na počkání.)

K volnému stažení zde postupně budeme kroniky uveřejňovat.

Valentova kronika - část kroniky (od str. 241 do 309), kde jsou majitelé domů v Milíně (sepsána v r. 1931 - 1937)

Obecní kronika (1918 - 1948) - kronika původně sepsána A. Hejnicem, v 70. létech ručně přepsána Jiřím Vostarkem (Hejnicovy originály musely být odevzdány do St. okr. archivu v Příbrami.

Cechovní kniha z Milína z počátku 18. století - originál knihy je již trochu poškozen, ale většina listů je v pořádku. Byla nalezena v nevyhovujících prostorách.