Obsah

Oskenované kroniky

V Knihovně Dr. E. Bořického jsou v elektronické podobě oskenované obecní kroniky. Kdo by měl zájem o nahrání v kvalitnějším rozlišení, může si přinést vlastní flashdisk a nechat si konkrétní kroniky nahrát. (Tato služba však není na počkání.)

K volnému stažení zde postupně budeme kroniky uveřejňovat.

Obecní kronika (1918 - 1948) - kronika původně sepsána A. Hejnicem, v 70. létech ručně přepsána Jiřím Vostarkem (Hejnicovy originály musely být odevzdány do St. okr. archivu v Příbrami.