Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2017

Leden 2017 Staženo: 226x | 18.11.2017

Únor 2017 Staženo: 198x | 18.11.2017

Březen 2017 Staženo: 219x | 18.11.2017

Duben 2017 Staženo: 264x | 18.11.2017

Květen 2017 Staženo: 286x | 18.11.2017

Červen 2017 Staženo: 225x | 18.11.2017

Co se nevešlo do MZ 7-8/2017 Staženo: 145x | 18.11.2017

Červenec a srpen 2017 Staženo: 249x | 18.11.2017

Harmonogram přípravných prací ohledně zateplování sídliště Staženo: 159x | 18.11.2017

Co se děje kolem zateplování sídliště Staženo: 244x | 18.11.2017

Září 2017 Staženo: 237x | 18.11.2017

Říjen 2017 Staženo: 193x | 18.11.2017

Listopad 2017 Staženo: 226x | 18.11.2017

2016

Leden 2016 Staženo: 171x | 18.11.2017

Únor 2016 Staženo: 149x | 18.11.2017

Březen 2016 Staženo: 158x | 18.11.2017

Duben 2016 Staženo: 163x | 18.11.2017

Květen 2016 Staženo: 134x | 18.11.2017

Červen 2016 Staženo: 167x | 18.11.2017

Červenec-srpen 2016 (prázdninové dvojčíslo) Staženo: 211x | 18.11.2017

Stránka