Obsah

2023

Únor 2023 Staženo: 326x | 02.02.2023

Leden 2023 Staženo: 445x | 30.12.2022

2022

ZIMA 2022 Staženo: 230x | 21.12.2022

Adventní dvojlist akcí 2022 Staženo: 219x | 02.12.2022

Prosinec 2022 Staženo: 276x | 02.12.2022

Příměstské tábory MAS - ohlédnutí Staženo: 193x | 01.11.2022

Listopad 2022 Staženo: 427x | 31.10.2022

Říjen 2022 Staženo: 489x | 29.09.2022

PODZIM 2022 Staženo: 443x | 22.09.2022

Dodatek ze ZŠ k září 2022 Staženo: 247x | 29.08.2022

Září 2022 Staženo: 514x | 23.08.2022

Červenec a srpen 2022 Staženo: 436x | 25.07.2022

LÉTO 2022 Staženo: 337x | 20.06.2022

Červen 2022 Staženo: 384x | 02.06.2022

Květen 2022 Staženo: 455x | 29.04.2022

Článek K zamyšlení (celý z květnového MZ) Staženo: 876x | 29.04.2022

Duben 2022 Staženo: 419x | 30.03.2022

JARO 2022 Staženo: 451x | 25.03.2022

Březen 2022 Staženo: 357x | 28.02.2022

Únor 2022 Staženo: 420x | 28.01.2022

Stránka

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: knihovnamilin@volny.cz. Cena: zdarma. Distribuce do domácností dle objednávek, v obchodech a v knihovně k dispozici volné výtisky. (Viz podrobnější článek níže). Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

 

Změny od roku 2021

Rozhodnutím obecní rady byl schválen návrh na vydávání a tisk Milínského zpravodaje od příštího roku zdarma. Chceme, aby se důležité informace dostaly do všech milínských domácnostní. Aby nebyl obecní rozpočet příliš zatížen, bude přistoupeno ke zredukování počtu stran, nebudou se zveřejňovat komentáře ani slohové práce. Na obecním webu se v záložce Milínský zpravodaj, kde se uveřejňují jednotlivá čísla v elektronické verzi, objeví dodatek s případnou fotodokumentací nebo dalšími rozšiřujícími články.

Od ledna bude obec zajišťovat dodávání po jednom výtisku na adresy občanů, kteří měli v loňském roce předplatné. Ostatní výtisky budou k dispozici na veřejných místech, kde se dosud Milínský zpravodaj prodával, tj. v prodejně COOP, koloniálu Koruna, řeznictví, novinovém stánku a v knihovně. Dále budou v budově OÚ Milín.

Pokud někdo nebude chtít nadále výtisk domů doručovat, kontaktujte prosím knihovnu (knihovnamilin@volny.cz, tel.: 318 691 414). A naopak, bude-li chtít někdo nově zavést tuto donáškovou službu, taktéž prosíme o nahlášení. Přednostně je tato služba zdarma určena starším a zdravotně postiženým spoluobčanům.

Pokud se týče osad (Konětopy, Buk, Rtišovice, Stěžov, Kamenná i Slivice), budou během ledna instalovány průhledné plexisklové schránky na veřejných místech. Odtud si budou zájemci výtisky vyzvedávat. 

Sezónní výtisky (jaro, léto, podzim, zima) budou obsahovat informace z historie, rozšiřující zprávy a různé zajímavosti. Výtisky budou zdarma a vyzvednout si je budete moct v milínské knihovně.

Pro milovníky historie

jsme připravili přehled různých zajímavých článků, které vycházely v Milínském zpravodaji od r. 1978. V přehledu jsou pouze názvy článků, autoři, téma, klíčové slovo, dále číslo, rok a strana. V knihovně jsou pak k dispozici - pouze prezenčně (neodnáší se domů) všechny svázané ročníky Milínského zpravodaje. Případný článek, o něž byste měli zájem, je pak možno si nechat okopírovat. Tuto tabulku najdete, pokud si do řádky nahoře: Kategorie, zvolíte možnost Přehled článků od r. 1978.