Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2017

Březen 2017 Staženo: 199x | 18.11.2017

Duben 2017 Staženo: 240x | 18.11.2017

Květen 2017 Staženo: 250x | 18.11.2017

Červen 2017 Staženo: 196x | 18.11.2017

Co se nevešlo do MZ 7-8/2017 Staženo: 134x | 18.11.2017

Červenec a srpen 2017 Staženo: 223x | 18.11.2017

Harmonogram přípravných prací ohledně zateplování sídliště Staženo: 150x | 18.11.2017

Co se děje kolem zateplování sídliště Staženo: 232x | 18.11.2017

Září 2017 Staženo: 213x | 18.11.2017

Říjen 2017 Staženo: 172x | 18.11.2017

Listopad 2017 Staženo: 202x | 18.11.2017

2016

Leden 2016 Staženo: 158x | 18.11.2017

Únor 2016 Staženo: 139x | 18.11.2017

Březen 2016 Staženo: 140x | 18.11.2017

Duben 2016 Staženo: 146x | 18.11.2017

Květen 2016 Staženo: 120x | 18.11.2017

Červen 2016 Staženo: 147x | 18.11.2017

Červenec-srpen 2016 (prázdninové dvojčíslo) Staženo: 172x | 18.11.2017

Září 2016 Staženo: 173x | 18.11.2017

Říjen 2016 Staženo: 178x | 18.11.2017

Stránka