Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2016

Duben 2016 Staženo: 197x | 18.11.2017

Květen 2016 Staženo: 157x | 18.11.2017

Červen 2016 Staženo: 199x | 18.11.2017

Červenec-srpen 2016 (prázdninové dvojčíslo) Staženo: 256x | 18.11.2017

Září 2016 Staženo: 205x | 18.11.2017

Říjen 2016 Staženo: 250x | 18.11.2017

Listopad 2016 Staženo: 252x | 18.11.2017

Adventní dvojlist 2016 Staženo: 127x | 18.11.2017

Prosinec 2016 Staženo: 175x | 18.11.2017

2015

Anketa pro čtenáře MZ (vydávání zdarma) Staženo: 101x | 18.11.2017

Leden 2015 Staženo: 170x | 18.11.2017

Únor 2015 Staženo: 146x | 18.11.2017

Masopustní dvojlist 2015 Staženo: 159x | 18.11.2017

Březen 2015 Staženo: 191x | 18.11.2017

Duben 2015 Staženo: 156x | 18.11.2017

Květen 2015 Staženo: 177x | 18.11.2017

Červen 2015 Staženo: 161x | 18.11.2017

Červenec a srpen 15 Staženo: 137x | 18.11.2017

Září 2015 Staženo: 119x | 18.11.2017

Říjen 2015 Staženo: 179x | 18.11.2017

Stránka