Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2016

Listopad 2016 Staženo: 174x | 18.11.2017

Adventní dvojlist 2016 Staženo: 90x | 18.11.2017

Prosinec 2016 Staženo: 130x | 18.11.2017

2015

Anketa pro čtenáře MZ (vydávání zdarma) Staženo: 72x | 18.11.2017

Leden 2015 Staženo: 110x | 18.11.2017

Únor 2015 Staženo: 104x | 18.11.2017

Masopustní dvojlist 2015 Staženo: 133x | 18.11.2017

Březen 2015 Staženo: 155x | 18.11.2017

Duben 2015 Staženo: 94x | 18.11.2017

Květen 2015 Staženo: 115x | 18.11.2017

Červen 2015 Staženo: 111x | 18.11.2017

Červenec a srpen 15 Staženo: 96x | 18.11.2017

Září 2015 Staženo: 84x | 18.11.2017

Říjen 2015 Staženo: 124x | 18.11.2017

Listopad 2015 Staženo: 147x | 18.11.2017

Adventní dvojlist 2015 Staženo: 86x | 18.11.2017

Prosinec 2015 Staženo: 106x | 18.11.2017

2014

Leden 2014 Staženo: 148x | 18.11.2017

Únor 2014 Staženo: 167x | 18.11.2017

Březen 14 Staženo: 140x | 18.11.2017

Stránka