Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2015

Listopad 2015 Staženo: 183x | 18.11.2017

Adventní dvojlist 2015 Staženo: 122x | 18.11.2017

Prosinec 2015 Staženo: 174x | 18.11.2017

2014

Leden 2014 Staženo: 190x | 18.11.2017

Únor 2014 Staženo: 207x | 18.11.2017

Březen 14 Staženo: 177x | 18.11.2017

Duben 14 Staženo: 180x | 18.11.2017

Květen 14 Staženo: 267x | 18.11.2017

Červen 2014 Staženo: 169x | 18.11.2017

Červenec-srpen 2014 Staženo: 165x | 18.11.2017

Září 2014 Staženo: 138x | 18.11.2017

Říjen 2014 Staženo: 153x | 18.11.2017

Příloha Zpravodaje říjen 2014 Staženo: 154x | 18.11.2017

Listopad 2014 Staženo: 219x | 18.11.2017

Prosinec 2014 Staženo: 116x | 18.11.2017

Adventní dvojlist 2014 Staženo: 90x | 18.11.2017

2013

Leden 2013 Staženo: 136x | 18.11.2017

Únor 2013 Staženo: 117x | 18.11.2017

Březen 2013 Staženo: 202x | 18.11.2017

Duben 2013 Staženo: 112x | 18.11.2017

Stránka