Obsah

2019

Březen 2019 Staženo: 1,105x | 25.02.2019

Únor 2019 Staženo: 1,529x | 28.01.2019

Leden 2019 Staženo: 1,097x | 21.12.2018

Titulní listy Milínského zpravodaje (1992 - 2009)

Výběr z kreseb (1992 - 2009) Staženo: 428x | 30.08.2019

Rébusy k vyluštění (1992 - 2009) Staženo: 705x | 30.08.2019

Titulní listy - 6. svazek (2007 - 2009) Staženo: 373x | 30.08.2019

Titulní listy - 5. svazek (2004 - 2006) Staženo: 338x | 30.08.2019

Titulní listy - 4. svazek (2001 - 2003) Staženo: 335x | 30.08.2019

Titulní listy - 3. svazek (1998 - 2000) Staženo: 373x | 30.08.2019

Titulní listy - 2. svazek (1995 - 1997) Staženo: 353x | 30.08.2019

Titulní listy - 1. svazek (1992 - 1994) Staženo: 358x | 30.08.2019

2018

Prosinec 2018 Staženo: 1,094x | 23.11.2018

Dvojlist adventních, vánočních a povánočních akcí 2018 Staženo: 484x | 01.07.2019

Předplatné Zpravodaje na r. 2019 Staženo: 312x | 08.11.2018

Listopad 2018 Staženo: 1,209x | 29.10.2018

Říjen 2018 Staženo: 1,122x | 05.10.2018

Září 2018 Staženo: 1,386x | 01.09.2018

Červenec a srpen 2018 Staženo: 1,121x | 29.06.2018

Co se nevešlo do prázdninového dvojčísla 2018 Staženo: 439x | 01.07.2019

Červen 2018 Staženo: 851x | 28.05.2018

Stránka

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: knihovnamilin@volny.cz. Cena: zdarma. Distribuce do domácností dle objednávek, v obchodech a v knihovně k dispozici volné výtisky. (Viz podrobnější článek níže). Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

 

Změny od roku 2021

Rozhodnutím obecní rady byl schválen návrh na vydávání a tisk Milínského zpravodaje od příštího roku zdarma. Chceme, aby se důležité informace dostaly do všech milínských domácnostní. Aby nebyl obecní rozpočet příliš zatížen, bude přistoupeno ke zredukování počtu stran, nebudou se zveřejňovat komentáře ani slohové práce. Na obecním webu se v záložce Milínský zpravodaj, kde se uveřejňují jednotlivá čísla v elektronické verzi, objeví dodatek s případnou fotodokumentací nebo dalšími rozšiřujícími články.

Od ledna bude obec zajišťovat dodávání po jednom výtisku na adresy občanů, kteří měli v loňském roce předplatné. Ostatní výtisky budou k dispozici na veřejných místech, kde se dosud Milínský zpravodaj prodával, tj. v prodejně COOP, koloniálu Koruna, řeznictví, novinovém stánku a v knihovně. Dále budou v budově OÚ Milín.

Pokud někdo nebude chtít nadále výtisk domů doručovat, kontaktujte prosím knihovnu (knihovnamilin@volny.cz, tel.: 318 691 414). A naopak, bude-li chtít někdo nově zavést tuto donáškovou službu, taktéž prosíme o nahlášení. Přednostně je tato služba zdarma určena starším a zdravotně postiženým spoluobčanům.

Pokud se týče osad (Konětopy, Buk, Rtišovice, Stěžov, Kamenná i Slivice), budou během ledna instalovány průhledné plexisklové schránky na veřejných místech. Odtud si budou zájemci výtisky vyzvedávat. 

Sezónní výtisky (jaro, léto, podzim, zima) budou obsahovat informace z historie, rozšiřující zprávy a různé zajímavosti. Výtisky budou zdarma a vyzvednout si je budete moct v milínské knihovně.

Pro milovníky historie

jsme připravili přehled různých zajímavých článků, které vycházely v Milínském zpravodaji od r. 1978. V přehledu jsou pouze názvy článků, autoři, téma, klíčové slovo, dále číslo, rok a strana. V knihovně jsou pak k dispozici - pouze prezenčně (neodnáší se domů) všechny svázané ročníky Milínského zpravodaje. Případný článek, o něž byste měli zájem, je pak možno si nechat okopírovat. Tuto tabulku najdete, pokud si do řádky nahoře: Kategorie, zvolíte možnost Přehled článků od r. 1978.