Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2012

Říjen 2012 Staženo: 202x | 18.11.2017

Listopad 2012 Staženo: 126x | 18.11.2017

Prosinec 2012 Staženo: 140x | 18.11.2017

2011

Květen 2011 Staženo: 199x | 18.11.2017

Červenec - srpen 2011 Staženo: 140x | 18.11.2017

Září 2011 Staženo: 181x | 18.11.2017

Říjen 2011 Staženo: 119x | 18.11.2017

Listopad 2011 Staženo: 179x | 18.11.2017

Prosinec 2011 Staženo: 155x | 18.11.2017

Stránka