Obsah

Nábor nových uchazečů

Typ: ostatní
Policie ČR stále přijímá nové členy do svých řad.

Policie ČR neustále hledá nové kolegy na volná služební místa.
Nabízíme práci v přímém výkonu služby a to na obvodních odděleních nebo na dopravním inspektorátu.


Jedná se o velmi zajímavé, rozhodně ne stereotypní zaměstnání. Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

V loňském roce došlo k dalšímu navýšení platu a od letošního roku 2018 je vyplácen novým policistům náborový příspěvek, pro Středočeský kraj ve výši 150 tisíc korun.

Policistu si sami během dvanácti měsíců vyškolíme. Během základní odborné přípravy již nový policista pobírá základní plat téměř 22 tisíc korun hrubého, navíc má hrazen pobyt a stravu. Probíhá zde výuka předmětů jako je kriminalistika, psychologie, právo, střelecká příprava a mnoho dalšího. Po skončení základní odborné přípravy přechází nový policista do 3. platové třídy a má téměř 27 tisíce korun hrubého bez osobního příplatku.

Nabízíme - šest týdnů dovolené, kariérní postup (po odsloužených letech např. kriminální služba, operační střediska, Útvar rychlého nasazení), možnost dalšího vzdělání, bezúročné půjčky, příspěvky na pojištění, ozdravné pobyty, již po šesti letech služby nárok na odchodné, po 15 letech služby dokonce doživotní výsluhový příspěvek.

Základní podmínky:

  • české občanství,

  • věk nad 18 let,

  • střední vzdělání, nově bez maturity,

  • bezúhonnost doložená opisem Rejstříku trestů,

  • zdravotní, fyzická a osobnostní způsobilost (psychologické vyšetření) je zkoumána v průběhu přijímacího řízení ve víkendovém náborovém kempu

Kdo chce prověřit své schopnosti a měl by zájem o práci u Policie ČR, může kontaktovat pracovníky v Příbrami na telefonu 974 879 400 (229) nebo získat další informace na webových stránkách:


http://www.policie.cz/nabor

http://www.policie.cz/clanek/stale-prijimame-nove-uchazece-do-rad-stredoceske-policie-rozcestnik.aspx

 


Vytvořeno: 18. 2. 2018
Poslední aktualizace: 11. 5. 2020 10:25
Autor: Policie Milín