Obsah

VOSTAREK JIŘÍ (nar. 1937)

Typ: ostatní
VOSTAREK JIŘÍ 1 Kronikář obce Milín od roku 1974 do současnosti.
Přepsal a uspořádal paměti sepsané A. Hejnicem a od svého působení v roli kronikáře zaznamenává každoročně nejdůležitější události v obci.

Jiří Vostarek – jubileum

              Pan Jiří Vostarek oslavil 14. února 2017 významné životní jubileum – 80. narozeniny. Kronikářem obce Milín je od listopadu 1974. Přepsal a uspořádal paměti původně sepsané Antonínem Hejnicem (roky 1918 – 1960). Od té doby zaznamenává důležité obecní události do kronik. Připravil řadu tematických výstav a besed pro veřejnost a pro žáky zdejší základní a mateřské školy. Je autorem a spoluautorem několika publikací regionálního významu. Např. Milín - 900 let na Zlaté stezce a Od mocnářství k republice. Byl iniciátorem vzniku mezinárodního partnerství s italským městečkem Valle di Ledro (spojeno s legionářskou historií). Udržuje písemné styky s potomky významných místních rodáků (rodina Svatošova, Bořických aj.) Několikrát hovořil v televizních dokumentech, zejména týkajících se konce 2. světové války – na Milínsku proběhly 11. 5. 1945 poslední větší bojové operace, které se tragicky dotýkají zdejších obyvatel. Jiří Vostarek je pamětníkem i těchto událostí. Vyjadřuje se k různým tématům souvisejícím s historií. Např. o netradiční technické památce – bývalé benzinové pumpě – hovoří v dokumentu ČT na záznamu přibližně od stopáže: 3:30.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/216411010100817/obsah/488260-netradicni-kulturni-pamatky

Medailon u příležitosti předání funkce kronikáře - v dubnu 2022

 


Příloha

Vytvořeno: 15. 1. 2019
Poslední aktualizace: 29. 6. 2022 14:25
Autor: Správce Webu