Obsah

NÁVŠTĚVY V DOMOVECH DŮCHODCŮ

Typ: ostatní
NÁVŠTĚVY V DOMOVECH DŮCHODCŮ Pracovnice CVA organizuje návštěvy v domovech důchodců, kde žijí někteří občané Milína. Kulturní program zajišťuje pěvecký soubor Radost.

2x ročně (v květnu a v prosinci) jede knihovnice společně se souborem Radost (milínské ženy) předat drobné upomínkové dárky do domovů pro seniory v Rožmitále, Luhu a Dobříši (v prosinci i do Sedlčan). 

Zpráva z návštěvy v prosinci 2013:

Soubor Radost v roce 2013
Milínské ženy v pěveckém souboru „RADOST“ se uplynulém roce 2013 podílely svými vystoupeními na mnoha osvětových a společenských akcích v obci a v regionu Milínska. Soubor vystoupil na členské schůzi STP v milínské sokolovně, zpěv milínských žen si vyslechli také v Domově seniorů na Luhu. Bývalým milínským občanům ,kteří z obce odešli, zazpívali v Domovech důchodců v Rožmitále, Sedlčanech a v Dobříši. Jejich cesta k důchodcům se konala v květnu a před Vánocemi. Vždy se tam senioři na písně souboru těší. Zpěv rozezněl také farní prostory na Slivici, při setkání konětopských rodáků v srpnu 2013.Při zahájení adventu 2013 zazněly písně souboru před milínským KD při nasvícení vánočního stromu. Popřejme zpěvačkám do dalších dnů roku následujícího hodně zdraví, aby vždy ladné hlasy při dojemných vystoupeních zahřály srdce posluchačů.... Jiří Vostarek 


Zpráva z návštěvy v květnu 2013:
Pěvecký soubor milínských žen Radost navštívil ve čtvrtek 16. května 2013 domovy pro seniory, ve kterých žijí milínští občané, a dostál svému názvu – přinesl na celé dopoledne radost nejen milínským. Obec Milín každoročně zajišťuje setkání ke Dni matek a na zimu pak návštěvu předvánoční. Akci organizuje paní Klára Růžičková z knihovny, a proto jí můžeme položit několik otázek: Jaké domovy jste navštívili? Nejdříve jsme zajeli do Rožmitálu pod Třemšínem a poté na Dobříš. V zimě pak zajíždíme navíc ještě do Sedlčan a nově nám přibude Luh (u Pečiček). V Luhu byla návštěva již před časem, zprostředkovala ji členka zastupitelstva Petra Zemanová, která je v nově otevřeném Seniorparku Luh sociální pracovnicí (viz článek ve Společenské kronice). Jak se do domovů dopravujete? Měli jsme objednaný mikrobus, dopravu hradí Obec Milín. K cestě autobusem chci jen dodat, že probíhá ve velmi příjemné a pohodové náladě. Členky Radosti spolu vesele hovoří nebo společně zpívají. Jaký máte připravený program? Hned po příjezdu a shromáždění obyvatel domova členky Radosti zahájí své půlhodinové vystoupení. Zpívají zejména lidové písně upravené pro sbor a na jaře jsou připraveny i písně speciálně s tématem „maminky“. Po zpívání následuje beseda s občany z Milína. Krátce zavzpomínáme na společné známé, informujeme, co je v Milíně nového atd. Musím zmínit, že členky Radosti hovoří s občany opravdu srdečně, a ačkoliv může někomu pobyt v domovech pro seniory připadat smutný, během tohoto dopoledne se ozýval smích a byly vidět jen radostné úsměvy. Po besedě jsme předali Milínským drobný upomínkový předmět a rozloučili jsme se. Poté jsme z Rožmitálu vyrazili nejdříve na oběd a pak směr Dobříš. Na Dobříši je stejný program? Ano. Zde pro nás navíc bylo přichystáno i milé občerstvení, za což vedení domova ještě jednou děkujeme. A ještě k Radosti: Kolik je v souboru zpěvaček? Ne vždy se všechny mohou zúčastnit, tentokráte jich bylo …. Děvčata (snad je tak mohu nazvat, i když už jsou mnohé v babičkovském věku) po celou dobu akce srší výbornou náladou, mají vtipné postřehy a je s nimi výborná spolupráce. Z hovoru jsem se dozvěděla, že Radost vystupuje i během svatebních obřadů na milínské radnici. A na závěr? Ráda bych poděkovala celému souboru Radost za krásné vystoupení a za zpříjemnění chvil našim bývalým spoluobčanům. Dále děkuji obci za to, že na své občany nezapomíná a přináší jim tím nemalou radost. Věřím, že tato spolupráce bude fungovat ke společné spokojenosti i do budoucna. Dana Reiterová a Klára Růžičková


Zpráva z návštěvy v prosinci 2012:
,,Po roce přišel znovu Advent, svátek klidu, pohody, radosti a očekávání…
A tak se po roce i Radost rozjela do okolních domovů seniorů (Rožmitál p. Třemšínem, Sedlčany, Dobříš) za bývalými sousedy. Potěšit nejen svými písněmi, ale i pohovořit o nových událostech v obci, zavzpomínat i na ty, kteří už mezi námi nejsou, neboť i to patří k našemu životu.
Poté nebránilo nic, abychom rozdali dary a zaposlouchali se do písní vánočních v podání souboru Radost.
Souboru Radost děkuji za jejich vytrvalost, energii a čas, který věnují zkouškám. Obecnímu úřadu Milín děkuji za hodnotné dary a těším se na další příjemnou spolupráci."
Za knihovnu Klára Růžičková


Vytvořeno: 30. 11. 2017
Poslední aktualizace: 30. 11. 2017 13:53
Autor: Správce Webu