Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce:

Ceník inzerce

2018

Leden 2018

leden 2018 TISK.pdf

2017

Prosinec 2017

1511768757_TISK prosinec 2017.pdf

Listopad 2017

1509351391_listopad TISK.pdf

Říjen 2017

1506502767_rijen TISK.pdf

Září 2017

1504594964_zari TISK.pdf

Co se děje kolem zateplování sídliště

1503934204_Najemnici obecnich bytu.pdf

Harmonogram přípravných prací ohledně zateplování sídliště

1503933981_zatepleni ukoly.pdf

Červenec a srpen 2017

1498565796_cervenec a srpen TISK.pdf

Co se nevešlo do MZ 7-8/2017

1498544710_Ozdravn pobyty (text) - Zpravodaj.docx

Červen 2017

1495872293_cerven TISK.pdf

Květen 2017

1493389776_kveten.pdf

Duben 2017

1490714427_duben TISK.pdf

Březen 2017

1488286794_brezen.pdf

Únor 2017

1485948072_unor TISK (2).pdf

Leden 2017

1483339968_leden TISK.pdf

2016

Prosinec 2016

1480423412_prosinec TISK.pdf

Adventní dvojlist 2016

1480423346_dvojlist 16.pdf

Listopad 2016

1477554896_TISK listopad.pdf

Říjen 2016

1475476654_rijen TISK.pdf

Červen 2016

1464590286_cerven TISK jen 200 cb.pdf

Stránka