Obsah

Milínský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku pro obec Milín (včetně osad). V tištěné podobě vychází nejpozději do 2. pracovního dne v měsíci, vydává se jako měsíčník, o letních prázdninách jako dvojměsíčník. Vydává Obec Milín (IČ: 00242730), 11. května 27, 262 31 Milín a Knihovna Dr. E. Bořického Milín - sídlo redakce. Telefon: 318 691 414, 737 076 639, e-mail: zpravodaj@knihovnamilin.cz. Cena: 11 Kč černobílý tisk, 17 Kč barevný tisk. Možno zdarma stáhnout v elektronické podobě. Vydávání schváleno pod číslem: MK ČR E11721

Příspěvky zasílejte do redakce pouze v elektronické podobě. Větší množství fotografií než 2 ks nutno posílat v nezmenšené velikosti přes http://uschovna.cz.

Zveřejnění příspěvků není vymahatelné. Redakce si vyhrazuje právo v textu provádět úpravy a krátit rozsah, příp. rozdělit delší příspěvek do seriálu.

Podmínky inzerce: Ceník inzerce

2018

Duben 2018

duben TISK.pdf Staženo: 118x

Březen 2018

březen 2018 TISK.pdf Staženo: 241x

Únor 2018

Měsíčník s pozvánkou na masopust

únor 2018 TISK.pdf Staženo: 255x

Leden 2018

leden 2018 TISK.pdf Staženo: 506x

2017

Prosinec 2017

1511768757_TISK prosinec 2017.pdf Staženo: 162x

Leden 2017

1483339968_leden TISK.pdf Staženo: 77x

Únor 2017

1485948072_unor TISK (2).pdf Staženo: 78x

Březen 2017

1488286794_brezen.pdf Staženo: 79x

Duben 2017

1490714427_duben TISK.pdf Staženo: 79x

Květen 2017

1493389776_kveten.pdf Staženo: 90x

Červen 2017

1495872293_cerven TISK.pdf Staženo: 92x

Co se nevešlo do MZ 7-8/2017

1498544710_Ozdravn pobyty (text) - Zpravodaj.docx Staženo: 67x

Červenec a srpen 2017

1498565796_cervenec a srpen TISK.pdf Staženo: 93x

Harmonogram přípravných prací ohledně zateplování sídliště

1503933981_zatepleni ukoly.pdf Staženo: 81x

Co se děje kolem zateplování sídliště

1503934204_Najemnici obecnich bytu.pdf Staženo: 119x

Září 2017

1504594964_zari TISK.pdf Staženo: 85x

Říjen 2017

1506502767_rijen TISK.pdf Staženo: 88x

Listopad 2017

1509351391_listopad TISK.pdf Staženo: 89x

2016

Leden 2016

1450861819_leden 2016.pdf Staženo: 70x

Únor 2016

1453971298_unor 2016.pdf Staženo: 60x

Stránka